Søg

Print side

Ansøgning til Coops medlemsinnovationspulje for aktiviteter gennemført af medlemsvalgte

1. Om aktiviteten
I så fald, skriv hvilket.
Hvornår gennemføres aktiviteten?
fx børn, lokale borgere, kun for medlemmer osv.
2. Budget og beløb
Der gives ikke støtte til sponsorgaver, annoncering, leje af udstyr eller underholdning.
Skriv tekst og beløb for hver enkelt udgift samt det samlede budget. Bemærk, at der også skal anføres nedenfor hvilket beløb, der ansøges om.
Upload evt. budgettet. Tilladte filtyper: txt, rtf, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml. Max. filstørrelse 5MB.
3. Om ansøger
F.eks. formand, butikschef.
Funktion, navn, tlf., email.
4. Bankkonto, som bevilligen skal sættes ind på
Coop-ejede butikker kan få overført bevillingen via mellemregning. En bevilling sættes først til betaling, når der er indsendt rapport om aktiviteten.
Butik/brugsforening.