Søg

Print side

Forsikring og policer

Herunder kan du se, hvordan du som medlemsvalgt og frivillig er forsikret, og hvad du skal gøre i tilfælde af uheld.


De selvstændige brugsforeninger

Selskab: Codan Forsikring A/S – CVR 10529638

Policenummer: 646 492 164 6

Forsikringstype: Ulykkesforsikring

Hvordan anmeldes: Direkte kontakt til Codan Forsikring på tlf. 78 79 46 81

Hvem kan hjælpe: Coop Risk på tlf. 43 86 49 30

Hvem er dækket: Se policeteksten

Hvad er dækket: Se policeteksten

Skadesanmeldelse: Direkte kontakt til Codan Forsikring A/S på tlf. 78 79 46 81

Hvem skal have besked: Nærmeste leder – eller se evt. ’Foreningssekretariatet - Hvad kan vi hjælpe med

Se policen her


De Coop-ejede butikker og Coop amba frivillige

Selskab: Codan Forsikring A/S – CVR 10529638

Policenummer: 646 667 065 9

Forsikringstype: Ulykkesforsikring

Hvordan anmeldes: Direkte kontakt til Codan Forsikring på tlf. 78 79 46 81

Hvem kan hjælpe: Coop Risk på tlf. 43 86 49 30

Hvem er dækket: Se policeteksten

Hvad er dækket: Se policeteksten

Skadesanmeldelse: Direkte kontakt til Codan Forsikring A/S på tlf. 78 79 46 81

Hvem skal have besked: Nærmeste leder – eller se evt. ’Foreningssekretariatet - Hvad kan vi hjælpe med

Se policen her