Søg

Print side

Forsikring og policer

Herunder kan du se, hvordan du som medlemsvalgt og frivillig er forsikret, og hvad du skal gøre i tilfælde af uheld.


De selvstændige brugsforeninger

Selskab: Codan Forsikring A/S – CVR 10529638

Policenummer: 646 724 343 6

Forsikringstype: Ulykkesforsikring

Hvem er dækket: Bestyrelsesmedlemmer, filialrådsmedlemmer, suppleanter og tillidsvalgte 24 timer i døgnet, det vil sige ved ulykkestilfælde i såvel fritid som arbejdstid. Andre personer, det vil sige hjælpere og frivillige, er dækket når de deltager i de møder, kurser og aktiviteter der sker løbende hen over året - såsom aktiviteter i og omkring butikken, motionsløb, koncerter, torvedage, aktiviteter i omkringliggende skoler og institutioner, grillarrangementer, trampolinaktiviteter, børnecirkus, Coop amba med mere.

Hvad er dækket: Se policeteksten

Hvordan anmeldes skaden: Direkte kontakt til Codan Forsikring på tlf. 33 55 38 30

Hvem kan hjælpe: Aon - telefon 70 27 70 89 eller e-mail detail@aon.dk

Hvem skal have besked: Uddeler 

Se policen og betingelser her: Police, fællesbetingelser, dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde og invaliditetsdækning ved ulykkestilfælde.


De Coop-ejede butikker og Coop amba frivillige

Selskab: Codan Forsikring A/S – CVR 10529638

Policenummer: 646 667 065 9

Forsikringstype: Ulykkesforsikring

Hvem er dækket: Coop ambas bestyrelse, landsrådsmedlemmer og butiksbestyrelsesmedlemmer er dækket 24 timer i døgnet. Suppleanter for butiksbestyrelsesmedlemmer, hjælpere og øvrige frivillige er dækket i forbindelse med og/eller i tilknytning til aktiviteter, møder og lignende, der holdes i regi af eller udsprunget af Coop amba, inkl. datterselskaber, eller butikken.

Hvad er dækket: Se policeteksten

Hvordan anmeldes skaden: Direkte kontakt til Codan Forsikring på tlf. 33 55 38 30

Hvem kan hjælpe ved evt. spørgsmål: Coop Risk på tlf. 43 86 49 30

Hvem skal have besked i øvrigt: Nærmeste leder, alternativt kontakt foreningssekretariatet

Se police og forsikringsbetingelser her.