Søg

Print side

Bliv Coop Bank Ambassadør i din lokale bestyrelse

Coop har etableret en bank, der bidrager til snart 150 års arbejde for at gøre danskernes hverdag lettere, billigere og bedre. Historien om Coop Bank er interessant og relevant. Samtidig betyder flere kunder i banken, flere kunder i butikken, da kunder i banken er mere loyale i butikken. Faktisk øges indkøbet i gennemsnitligt med 6% for medlemmer, der også har et Coop Bank betalingskort.

Har du lyst til at slå et slag for Coop Bank og få en særlig rolle i et af Coops helt store projekter, så er det måske dig, vi mangler som ambassadør for Coop Bank, i din lokale bestyrelse. Coop Bank har brug for din hjælp til at udbrede kendskabet til banken og til at fortælle bankens historie til vores kunder, medarbejdere, ledere og andre bestyrelsesmedlemmer. Som Coop Bank ambassadør er det vigtigt, at man holder sig informeret om udviklingen i banken, at man har sat sig ind i bankens værdier og historie samt holder sig opdateret om nye tiltag og produkter.

Din opgave som ambassadør

  • Holde dig opdateret om Coop Bank
  • Informere din lokale bestyrelse om nye tiltag og udviklingen generelt i banken
  • Dialog med uddeler, medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, medlemmer og kunder om Coop Bank
  • Iværksætte lokale initiativer, hvor Coop Bank præsenteres. Kan med fordel gøres samtidig med medlemshvervning.

Hvis du er interesseret i at være ambassadør eller gerne vil vide mere om banken, er der flere forskellige muligheder:

1. Kursus om Coop Bank

Coop Bank udbyder kurser om banken to gange årligt. Kurserne afholdes på både Severin og i Albertslund. Alle bestyrelsesmedlemmer og Coop-medarbejdere er velkomne. Kurset er modulopbygget således, at har man deltaget én gang, kan man efterfølgende nøjes med at deltage i kursusdagens sidste modul om ”Nye tiltag”.

Du kan se mere om kurserne og tilmelde dig næste kursus her.

2. Facebookgruppe for Coop Bank Ambassadører

Er du interesseret i at vide mere om banken, kan du tilmelde dig Coop Banks Facebookgruppe for bankambassadører. Gruppen opdateres løbende med nyheder om produkter, andre tiltag.

Tilmeld dig gruppen her. 

3. Mail til banken

Coop Bank arbejder på at udbrede kendskabet til banken og har et mindre korps af professionelle formidlere, der tager rundt i landet. Har du lyst til at få besøg af banken i din lokale butik, eller har du andre forespørgsler som banken kan hjælpe dig med, kan du skrive til Coop Bank på:

bankambassador@coopbank.dk

Vil du vide mere? Kontakt