Søg

Print side

Din rolle i bestyrelsen

Vi sætter fokus på arbejdet i vores lokale bestyrelser og den aktive rolle, bestyrelsen skal spille i forhold til butikken og lokalsamfundet.

Hvordan sikrer vi, at uddeler og bestyrelse har et samarbejde, som handler om at bruge hinanden for butikkens fælles bedste? Severin Seminaret 2016 satte gang i udviklingen af: 

  • Hvordan bestyrelsen bruger sin rolle aktivt til at udvikle butikken og lokalsamfundet
  • Hvordan formanden varetager sin rolle som leder af bestyrelsen bedst muligt
  • Hvordan uddeler og formand via tillid og dialog bruger hinanden til butikkens bedste
  • Hvordan bestyrelsen sikrer, at de rette kompetencer er til stede til at indfri de ambitioner, I har for både butik og lokalsamfund 
  

Få sparring i jeres udvikling

Vil du og din bestyrelse også i gang med at udvikle jeres rolle og samarbejde med butikken? Så kontakt jeres konsulent, som er klar til at hjælpe. Se mere her

Skuespillere fra Dacapo satte scenen for Severin Seminaret, hvor over 200 medlemsvalgte udfordrede sig selv og hinanden i forhold til bestyrelsesrollen. Coops formand Lasse Bolander og detaildirektør Kenneth Pedersen fortalte om deres egne forventninger til samarbejdet mellem forening og forretning, og direktør for Dacapo Lars Bjørn delte sine erfaringer fra mange års bestyrelsesarbejde med deltagerne.

 

Hvordan vil I udvikle bestyrelsen og jeres rolle? 

En række deltagere fortæller her, hvordan de aktivt vil bruge de værktøjer til bestyrelsesarbejde, som Severin Seminaret gav dem.

Jens Christian Uth, formand for Dagli’Brugsen i Vester Nebel:

”Der skal være udvikling for, at vi kan leve op til at være bestyrelse i en butik, der skal sælge varer og være en del af et lokalsamfund. Vores bestyrelse har gennemgået et strategiforløb med specialkonsulenter fra foreningssekretariatet, og det har haft positiv betydning for samarbejdet i bestyrelsen og vores fokus på, hvilken rolle vi vil spille i lokalsamfundet. Severin Seminaret har især gjort mig mere opmærksom på vores roller, både internt i bestyrelsen og i forholdet mellem bestyrelsesformand og uddeler. Seminaret satte også fokus på rekruttering til bestyrelsen. Også i den sammenhæng bør vi udarbejde en strategi for, hvordan vi rekrutterer til bestyrelsen. Det handler meget om synlighed og at gøre det attraktivt at være med i brugsens bestyrelse."

Lone Frilund, sekretær i SuperBrugsen Humlebæk:

”Det er dejligt med erfaringsudveksling på tværs af butikker, og det er interessant at høre, hvordan andre bestyrelser griber samarbejdet mellem bestyrelse og butik an. Det har været en spændende og udbytterig dag med gode snakke i pauserne. Jeg er især imponeret over skuespillernes evne til at engagere så mange deltagere.”

Petra Juel Pedersen, medlem af bestyrelsen i Kvickly i Viby J.:

”Jeg kendte ikke dagsordenen for dagen, men gik ind i det med åbne arme – og jeg er bestemt ikke blevet skuffet. Jeg oplever, at der er forskel på brugsforeningsbestyrelser og butiksbestyrelser, og at der er forskel på store og små butikker og på land og by. Det er ikke det samme, vi skal bruge.”          

Erling Schmidt, formand for SuperBrugsen Vejgård i Aalborg:

”Jeg har deltaget i Severin Seminaret som ny formand i en bestyrelse bl.a. for at hente inspiration til bestyrelsesarbejdet. Jeg ser selv bestyrelsen som en slags katalysator, der får noget til at ske omkring butikken. Vi må gerne blive en aktiv bestyrelse, der tænker nyt, for jeg synes, at der skal mere til end medvirken ved arrangementer for at være en god bestyrelse. Det er f.eks. vigtigt, at vi som bestyrelse kan fortælle om historien og værdien af andelstanken og fællesskabet. Specielt har jeg også fokus på de unge, hvor mange måske bare betragter Brugsen som et supermarked som alle andre. I Aalborg modtager vi hvert år flere tusinde unge, der på én gang starter på  en uddannelse og flytter hjemmefra. De skal søge nye fællesskaber og finde værdier i disse. Her bør vi være klar til at få dem involveret – og få dem som medlemmer. Måske er det en ide at danne ungeråd, og f.eks. kunne man prøve med mulighed for wi-fi-adgang i et caféområde i butikkerne.”

Yvette Juul Christoffersen, formand for Kvickly Skibhusvej i Odense:

”Der er sket et paradigmeskifte med overgangen fra ”råd” til ”bestyrelse”. Det kræver en ny tilgang til det, vi laver - både for os som bestyrelser og for vores uddelere og varehuschefer. Det bringer rigtig meget energi tilbage i bestyrelsen at deltage i et arrangement som dette seminar med fokus på vores rolle, og hvordan vi fortæller vores historie. Det vil især styrke vores arbejde, at vi nu får en mere kvalificeret måde at forholde os til rekruttering på. Seminaret har givet mig den idé, at vi som ansatte og bestyrelsesmedlemmer i Coop kunne invitere os selv ud på efterskoler og gymnasier og udvikle måden, vi beskriver vores historie på over for de unge. Her vil det være godt med noget materiale fra Coop – for eksempel en lille pixibog om andelsbevægelsen fra før til nu.”

Erik Jensen, formand for SuperBrugsen i Løkken: 

”Jeg tror ikke, det er svært at få gode, kompetente medlemmer i vores bestyrelser, hvis blot vi udviser begejstring og ved, hvad vi vil.”

Ulla Elisabeth, formand for SuperBrugsen på Brønshøj Torv:

”Det var nogle smukke omgivelser, vi var inviteret til på Kragerup Gods, og jeg havde glædet mig til at netværke med de andre deltagere. De skuespillere på seminaret, der spillede butiksbestyrelsesmedlemmer, uddeler og varehuschef gjorde indtryk på mig, og jeg kunne genkende nogle af de ting i deres samtaler, som vi selv kan gøre bedre fremover. Nogle af de ting, jeg vil tage med hjem, er at lave nogle flere møder, der udvikler vores kompetencer. Det kunne være, at jeg skulle lave enkelte samtaler med de individuelle bestyrelsesmedlemmer. Og så skal vi huske at løfte i flok og lytte til hinandens gode ideer.”

Helle Rosenlund, formand for SuperBrugsen Øster Bordingvej i Silkeborg:

”Jeg synes, at den ”æbleøvelse”, som viser, hvordan vi ser forskelligt på tingene, var det bedste. Den efterfølgende snak om, hvordan vi spiller hinanden gode i forskelligheden var et godt output. At høre om Dagli’Brugsen Vorrevangs fornyelse af bestyrelsen var også en god inspiration – den giver mig noget med hjem.”

Karl-Erik Graversen, medlem af bestyrelsen i Kvickly i Viby J.: 

 

”Det kan være svært at finde sin rolle i en lokal Coop-bestyrelse. Vi skal gøre op med os selv, hvad vi vil: Vil vi kun lave demo på øl, medlemshvervning, m v., eller vil vi bidrage med noget med mere gods på? Personligt vil jeg overveje, hvordan jeg kan sætte min erhvervserfaring som revisor i spil i bestyrelsen – både til gavn for bestyrelsen og varehuset og også for Coop generelt."      

Helen Jensen, suppleant i SuperBrugsen i Fjerritslev: 

"Jeg håber, at de garvede kræfter i vores forening lytter godt med og tar' gode ideer og inspiration med hjem - dels for at inspirere yngre kræfter til foreningsarbejde, men også for at være mere åbne over for nye ideer." 

Henrik Engel, formand for SuperBrugsen i Jyderup:

”Årets Severin Seminar var rigtig godt og smadderhyggeligt. Jeg har talt med mange om, at det er bedre at holde seminaret uden overnatning, så kan der komme flere deltagere med. Der var rigtig mange nye bestyrelsesmedlemmer med, og vi havde nogle livlige diskussioner. ”

 

Her finder du mere inspiration til at udvikle bestyrelsesarbejdet:

Kontakt en konsulent og få individuel sparring