Søg

Print side

Fra udgift til indtægt: SuperBrugsen Sorø har succes med emballagereturnering

Det startede med en medarbejder, som havde en god idé. Derefter blev både butiksråd og butik involveret, og nu har SuperBrugsen Sorø gjort en god forretning ud af emballagen og fået et nyt medlem af butiksrådet.

”SuperBrugsen i Sorø vil skabe lokal ansvarlighed i hverdagen gennem returnering af emballage.” Så kort kunne idéen beskrives, da butiksrådet søgte støtte til projektet fra FDB’s aktivitetspulje.

Formålet med projektet er:

 • At skabe indtægter for SuperBrugsen ved returnering af pap, plastik og glas.
 • At medlemmerne får mulighed for at mindske udgifter ved at kunne nøjes med 14-dages renovation.
 • At høste erfaringer om omlægning til genbrugsvenlig emballage.
 • At der på sigt kan stilles krav til leverandører om bæredygtig emballage.
 • At der kan skabes nye lokale unge-jobs.
 • At være med til at sikre FDB’s forsatte førerposition som en miljøansvarlig andelsvirksomhed lokalt.

Ella Hilker, der er formand for butiksrådet ved SuperBrugsen i Sorø, arbejder ud fra filosofien om, at det skal være sjovt at være med i butiksrådet, og man skal have lov til at arbejde med lige netop det, man brænder for. Så da en af butikkens unge ansatte præsenterede idéen om, at butikken skulle tilbyde at sortere kundernes affald med henblik på genanvendelse, så var Ella og butiksrådet med. For når en ung ansat vil drive og brænde for sådan et projekt, så er det med at bakke op. 

Den miljømæssige gevinst
SuperBrugsen i Sorø har derfor det seneste stykke tid høstet erfaringer og ændret en udgift til en indtægt ved at sortere og presse pap og plastik og returnere glas. Siden 2011 har kunderne kunne komme tilbage med plastik og pap samt alle former for glas. 

”Der er emballage i forbindelse med køb af alle varegrupper. Ofte også unødig dobbelt emballage. Det giver merpriser på varerne og er bekostelig, når det betragtes som affald og skal brændes som husholdningsaffald. Udgiften har været stigende for de enkelte husstande i de senere år i Sorø Kommune,” lyder det fra Ella Hilker.   

Butiksrådet har mange gode argumenter for, hvorfor der skal sættes mere fokus på genanvendelse af affald, en af de største er midsket CO2-udslip. Noget af emballagen kræver, at det er skyllet eller skilt ad, når eksempelvis mælkekartoner også indeholder plastikdele. Derfor kunne der tilknyttes en ledig i virksomhedspraktik med henblik på oplæring i genanvendelse af affald.

Se SuperBrugsen Sorøs ansøgning til FDB’s aktivitetspulje

En succes både i og udenfor Sorø
Projektet i Sorø er populært. Der er et stigende antal kunder, som bruger muligheden. Det kan mærkes tydeligt på den mængde returemballage, butikken har. Da butiksrådet villle fortælle kunderne om projektet på det årlige kræmmermarked, måtte de sande, at det ikke var nødvendigt. Alle kendte nemlig til det i forvejen via lokalavisen.

Også uden for lokalområdet er der interesse for den nye måde at håndtere emballage på. Projektet blev tdligere på året månedens historie hos Cradlepeople, der er en interesseorganisation, som arbejder med at løse miljøproblemer.

”Vi var med til Cradlepeople konference i Design Centret, og hvad toner på lærredet ved konferencens åbning? Et billede af SuperBrugsen Sorø. Vi fik stort bifald på at sige: Kunderne ejer emballagen, når den er købt, og de bestemmer selv, hvornår emballagen overgår til at være affald,”siger Ella Hilker.  

Hun henviser dermed til en sag, der har været med kommunen, som ikke ville have, at butikken skulle håndtere affald. Indtil videre er sagen ikke kommet videre i kommunen, og SuperBrugsen fortsætter emballageprojektet.

Sådan har SuperBrugsen Sorø gjort reklame for deres emballage projekt:

 • Gennem foldere uddelt til forskellige aktiviteter og i butikken
 • Via lokalpresssen og SuperBrugsens ugentlige annoncer
 • Gennem årsmøde 2012, hvor det blev positivt modtaget af medlemmerne
 • Via oplæg på konferencer og i wokshops.
 • I form af et "genbrugsnet", som butiksråd og butikken selv er i gang med at få producere. Mottoet på nettet er: ”Tag din emballage med retur”.

På årsmødet i foråret 2013 skal der evalueres på projektet, og derefter vil butiksrådet sammen med butikken se på, om ordningen skal gøre permanent.

 

Har du spørgsmål om arrangementet, eller vil du gerne have gode råd, hvordan du kan gøre, så kontakt:
Ella Hilker, formand for butiksrådet ved SuperBrugsen Sorø, på mail emh@ellahilker.dk eller telefon 23 73 47 11

Arrangementerne havde fået støtte af FDB's aktivitetspulje. Se hvordan du kan søge FDB's aktivitetspulje