Søg

Print side

CBS-uddannelse løfter bestyrelsesarbejdet

Som formand i en selvstændig brugsforening sidder man med ansvaret for budgetter i millionklassen. 34 formænd og uddelere er på bestyrelsesuddannelse og får kompetencer til, hvordan de gør bestyrelsesarbejdet mere effektivt.

Formanden er taget udenlands uden telefon. Køleranlægget i butikken er brudt sammen, og det er en stor investering at købe et nyt. Der skal handles hurtigt. Kan butikkens næstformand sige ja til et nyt køleranlæg, uden formanden er involveret?

Casen er sat på spidsen, men stadig et brugbart udgangspunkt for en diskussion mellem 34 bestyrelsesmedlemmer i Coop amba, formatdirektørerne i Coop, direktører/uddelere samt formænd for de største selvstændige brugsforeninger. Torsdag den 4. maj fandt anden ud af tre bestyrelsesuddannelsesdage sted på CBS i København. Formand for Coop, Lasse Bolander, bød velkommen til kurset.

”Formanden i en selvstændig brugsforening sidder med ansvaret for budgetter i millionklassen og er ofte en af byens største arbejdspladser. Som bestyrelsesformand skal man med resten af sin bestyrelse derfor have de rette kompetencer til at kunne imødegå dette store ansvar,” sagde han.

Flere deltagere var imponerede efter de første to undervisningsgange.

”Det er et virkelig godt kursus. Hvis alle bestyrelser var igennem sådan et forløb, ville det revolutionere bestyrelsesarbejdet. Man ville kunne for eksempel afholde mere effektive og udbytterige bestyrelsesmøder,” siger Lars Geil, der er næstformand i brugsforeningen Tryg, der dækker butikkerne Kvickly Ry, SuperBrugsen i Ry og i Kolt.

 

Skarpe indlæg og lærerige cases

Uddannelsesdagene består af en vekslen mellem foredrag i plenum og casearbejde. Lars Geil var inspireret af oplæggene, og for eksempel fremhæver han oplægsholder Sanna Suvanto-Harsaae, der blandt andet er bestyrelsesformand i SAS, BabySam og BoConcept. Casene er dog det, det giver mest.

”Der er et godt mix mellem skarpe indlæg og cases. Der er en virkelig god diskussion i casene, hvor vi ikke altid er enige. Det er inspirerende at høre om, hvordan de for eksempel gør i Fredensborg og Tønder,” siger Lars Geil, der er glad for, hvor konkrete uddannelsesdagene er.

Inge Marx Callesen, der er formand i Rødekro Brugsforening, er ligeledes inspireret af kurset. Også her er casene specielt et hit.

”Forretningsorden, generalforsamling, årshjul og ansvarsfordeling var på programmet. Oplægsholderne er inspirerende, men det er casene, der er mest lærerige. Man får rigtig meget ud af at diskutere og dele viden med andre formænd og uddelere om konkrete problemer,” siger Inge Marx Callesen.

 

Kurset løfter deltagerne til professionelt niveau

Alle nyvalgte formænd i butikkernes bestyrelser bliver tilbudt at komme på en formandsuddannelse. Den nye bestyrelsesuddannelse er en overbygning for særligt udvalgte fra de største butikker, forklarer uddannelseschef i Coop Amba Carsten Lingren.

”CBS-forløbet er vores topuddannelse. Den skal bidrage til, at deltagerne får et afsæt til at varetage bestyrelsesrollen på et professionelt niveau. De får en grundlæggende viden om at stille de rigtige spørgsmål på bestyrelsesmøderne. Spørgsmål, der har til formål at afdække risici og strategisk udvikling i butikkerne,” siger Carsten Lingren.

 

Kom hjem med konkrete tiltag

Efter to uddannelsesdage har Lars Geil allerede fået to nye værktøjer med hjem til butikkerne i Ry og Kolt.

”Fremover vil vi begynde at lave en årlig bestyrelsesevaluering. Der får man en mulighed for at drøfte, hvis der er kompetencer i bestyrelsen, der kan aktiveres, som ikke allerede er i spil. En anden ting, jeg vil tage med hjem fra de første uddannelsesdage, er et såkaldt ’bestyrelsens kvarter’ i slutningen af et bestyrelsesmøde. Her går direktionen ud, og så er bestyrelsen samlet i et mere fortroligt rum,” fortæller Lars Geil.

Til næste kursusgang har deltagerne fået en hjemmeopgave for. Formændene skal komme med 7 forslag til, hvordan samarbejdet med ledelsen kan forbedres. Ligeledes skal ledelsen komme med 7 forbedringsforslag til samarbejdet med bestyrelsen.

Den tredje og sidste uddannelsesdag, der har fokus på strategi og forretningsudvikling, finder sted 4. september.