Søg

Print side

Hver tredje deltog i undersøgelse

30 procent af de aktive bestyrelsesmedlemmer, uddelere og varehuschefer i Coop har givet deres vurdering af blandt andet sekretariatets uddannelsestilbud, materialer og informationer om aktiviteter i foreningen.

I Coop arbejder vi sammen om forening, forretning og bedre mad. Foreningssekretariatet er bestyrelsens sparringspartner og forsøger hele tiden at tilbyde de værktøjer, der understøtter dig som medlemsvalgt. Derfor har foreningssekretariatet spurgt alle medlemsvalgte, uddelere og varehuschefer om deres input og tilfredshed.

Næsten hver tredje af de adspurgte – hele 30 procent - har givet deres vurdering af blandt andet sekretariatets uddannelsestilbud, materialer og informationer om aktiviteter i foreningen. Det er en del flere besvarelser end i 2016, og der er kommet lige præcis 1221 ud af 4071 mulige svar på den tilfredshedsundersøgelse, som blev sendt ud i september måned.

Svarene fordeler sig ligeligt mellem Coop-ejede og brugsforeningsejede butikker. Knap hver femte af svarene kommer fra en uddeler eller varehuschef, mens bestyrelsesformændene står for næsten hvert fjerde svar. 

Svar vil udvikle foreningen
Formålet med tilfredshedsundersøgelsen er at udvikle vores forening og tilbuddene til aktive bestyrelsesmedlemmer.Vi skriver mere om resultaterne af undersøgelsen i nyhedsbrevet fra Coop Forum i slutningen af november, efter at besvarelserne i den kommende tid er blevet gennemgået og præsenteret for landsrådet.

Samtidig vil vi internt arbejde med resultaterne og følge op på de områder, hvor vi kan blive endnu bedre.

5 vindere af en gavekurv
De personer, der brugte 10 minutter på at svare, har deltaget i lodtrækningen om 5 gavekurve til hver 300 kroner. Vinderne af de 5 gavekurve har fået direkte besked og kan hente præmien i deres tilhørsbutik.