Søg

Print side

Klima/miljø guide: ”Det er en livsstil for mig at tænke klima og miljø ind i arbejde og hverdag”

Magda Bazuin er en af de fem klima/miljø guides, der står til at hjælpe medlemsvalgte med komme på gode idéer til aktiviteter om klima og miljø. Læs hvad Magda kan hjælpe dig med.

 

Hvorfor du gerne vil være klima/miljø guide?
Klima- og miljøproblematikken er global og kræver, at vi alle gør en indsats. Min oplevelse er, at mange synes, at det virker uoverskueligt at gøre en indsats, for det er jo så lidt, hver enkelt person kan præstere. Derfor vil jeg gerne være med til at gøre tingene lidt mere overskuelige og lettere at forstå, så den enkelte indser, at det kan være den lille indsats i hverdagen, der i sidste ende gør den store forskel.

Hvis et butiksråd/bestyrelse beder dig om støtte, hvad kan du så hjælpe med?
Jeg kan hjælpe med at drive en proces fra den gode idé til udførelsen af selve aktiviteten. På den måde kan medlemsvalgte synliggøre FDB’s mærkesag inden for klima/miljø i lokalområdet. Jeg kan informere om, hvilke værktøjer, udviklet af FDB, de medlemsvalgte har til rådighed, og hvordan de anvendes, når der skal udvikles gode idéer. Jeg kan også mødes med butiksrådet/bestyrelsen. Og så kan jeg rådgive medlemsvalgte enten via mail eller telefon omkring klima- eller miljøspørgsmål.

Hvordan forestiller du dig, at besøget hos et butiksråd/bestyrelse kommer til at foregå?
Jeg forestiller mig, at det kommer til at foregå på den måde at jeg hjælper med at definere formålet og målgruppen for aktiviteten. Vi vil snakke om, hvad man gerne vil opnå med aktiviteten, og hvad succeskriterierne og målet er for aktiviteten. Hvis butiksrådet/bestyrelsen har en idé i forvejen, så arbejder vi videre ud fra den. Ellers hjælper jeg med idéudvikling, så vi ender med en brugbar idé, som alle er enige om at føre ud i livet.

Hvad er din egen erfaring med klima og miljø?
Det er en livsstil for mig at tænke klima og miljø ind i samtlige gøremål i arbejde og hverdag. Hjemme hos os er vi er i vid udstrækning selvforsynende med økologiske varer. Vores varmeforbrug dækkes af en finsk masseovn, og vores varmtvandsforbrug dækkes ad solfanger. Rent arbejdsmæssigt har jeg arbejdet som Agenda-21 medarbejder på et Revalideringscenter, hvor jeg skulle sørge for, at institutionen "blev grøn" både ude og inde. Jeg har også en TD fra Aalborg Universitet (Teknisk Diplomuddannelse i humanøkologi). En uddannelse med fokus på sammenhængen mellem mennesker og klima/miljø, det økologiske kredsløb. Så er jeg selvstændig rådgiver og hjælper virksomheder omkring miljøledelse og hjælper dem med at få det indført.

Læs mere om hvordan FDB arbejde med klima og miljø

Hvad er en klima/miljø guide?
En klima/miljø guide kan hjælpe butiksråd og brugsforeningsbestyrelser med at finde på oplevelser og aktiviteter om klima og miljø. 

Et besøg af en klima/miljø guide tager ca. 2½ time. Her vil I blandt andet snakke om, hvad FDB’s fokus er på mærkesagen og udvikle nye gode idéer til aktiviteter. Det er gratis at få besøg af guiden, som du skal booke gennem FDB.

Book en klima/miljø guide