Søg

Print side

Minister: Frivilligt bestyrelsesarbejde skal ikke gå ud over dagpenge eller efterløn

Det medfører ikke fradrag for dagpenge- og efterlønsmodtagere at lave frivilligt ulønnet arbejde i en foreningsbestyrelse i Coop. Det fastslår beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen i et brev til Coops formand Lasse Bolander.

Bestyrelsesmedlemmer, der engagerer sig i Coops foreningsarbejde, risikerer ikke længere at blive trukket i dagpenge eller efterløn på grund af deres frivillige indsats. I hvert fald ikke, hvis det står til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Det slår ministeren fast efter flere sager, hvor frivillige i Coop har oplevet at blive modregnet i deres dagpenge, netop med henvisning til deres engagement i Coop.
Reglerne er allerede ifølge beskæftigelsesministeren indrettet sådan, at ”frivilligt, ulønnet arbejde i en foreningsbestyrelse ikke medfører fradrag. Det skyldes, at bestyrelsesarbejde i arbejdsløshedsforsikringsloven betragtes som et hverv, og udbetales der ikke et vederlag, skal der for ombud eller hverv ikke ske fradrag i dagpenge eller efterløn.”

Det skriver Troels Lund Poulsen i et brev til Lasse Bolander.

Modtagere af dagpenge og efterløn har mulighed for at bruge brevet fra ministeren som dokumentation.

Læs og download brevet fra ministeren her (pdf-fil).

Afprøver regler i praksis
”Det er vigtigt for os at afprøve reglerne i praksis, så vi kan se, hvordan a-kasserne reelt behandler arbejdet i en af Coops foreningsbestyrelser. Dernæst er det vigtigt at understrege, at ministeren kun forholder sig til selve bestyrelsesarbejdet og det tillidshverv, det indebærer i forhold til det formelle bestyrelsesarbejde, og derfor kan der fortsat være gråzoner i forhold til andre typer af opgaver og engagement i forbindelse med foreningsarbejdet i Coop,” siger juridisk konsulent i Coops foreningssekretariat, Jette Nielsen.

Coop er bekendt med, at en a-kasse efter modtagelse af ministerens svar har omgjort sin afgørelse om fradrag i en sag om efterløn, men det fremgår ikke af den nye afgørelse, hvad der har været udslagsgivende.

”Derfor vil vi gerne høre om andre konkrete sager vedr. fradrag og opfordre de berørte til at benytte ministerens brev i hver enkelt sag, så rækkevidden af ministerens svar kan blive testet af”, siger Jette Nielsen. 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og socialminister Mai Mercado er netop kommet med et forslag, som lægger op til at lempe og forenkle reglerne for frivilligt foreningsarbejde, så modtagere af dagpenge og efterløn nemmere vil kunne involvere sig.

Læs mere om ministrenes udspil.

Foreningsarbejde en del af danskernes DNA
Baggrunden for ministerens brev er en henvendelse fra Coops formand Lasse Bolander.

”I Coop mener vi, at det skal være muligt at udføre frivilligt ulønnet arbejde i en foreningsbestyrelse eller engagere sig i en mærkesag gennem en forening uden fradrag i arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn. Dette uanset hvad foreningens formål måtte være, og uanset om foreningen er organiseret som en andelsforening,” skriver Lasse Bolander i sit brev til ministeren i begyndelsen af 2017.

Deltagelse i Coops frivillige aktiviteter hindrer ikke den enkelte dagpengemodtager i at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, understreger Lasse Bolander over for Troels Lund Poulsen og fortsætter:
 
”Derimod giver foreningsarbejdet masser af erfaringer og kompetencer, der kan bruges i en jobsøgningssituation eller i et efterfølgende arbejdsliv. At deltage i foreningsarbejde er en del af danskernes DNA. Det er andelsbevægelsen med sin mere end 150-årige historie og sin lokale forankring også.”
 
Ministeren skriver desuden i sit svar, at han ikke har mulighed for at gå ind i konkrete sager, men at det er a-kassen, der som første instans træffer afgørelse med klagemulighed til hhv. Center for Klager om arbejdsløshedsforsikring og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Danmarks største andelsforening
Andelstanken, foreningsliv og frivillighed er nøgleordene bag foreningen Coop, der som brugsbevægelse med 1,7 mio. medlemmer og ca. 4.000 engagerede frivillige er den største andelsforening i Danmark.
 
Hovedparten af Coops frivillige er demokratisk valgt til bestyrelsen for deres lokale butik, hvor de er bindeled til medlemmerne og deltager i Coops forbrugeroplysende virksomhed.

Dertil kommer en mindre del, der engagerer sig for kortere eller længere tid i projekter om en af Coops mærkesager som for eksempel økologi, mindre kemi i fødevarerne, fairtrade og meget andet med udgangspunkt i Coops Madmanifest.  

Medlemmer af Coop kan engagere sig i deres lokale butik eller i et af Coops projekter, hvor medlemmerne er "Sammen om Bedre Mad". Se mere om mulighederne her.