Søg

Print side

Valg til Coops bestyrelse 2017

Landsrådet har valgt tre bestyrelsesmedlemmer til Coops foreningsbestyrelse 2017-2020. Afstemningen fandt sted på landsrådsmødet lørdag den 22. april 2017.

Hvert år vælges medlemmer til bestyrelsen for Coop amba. Et bestyrelsesmedlem vælges for 3 år og kan efter endt valgperiode genopstille til posten. På landsrådsmødet den 21.-22. april 2017 var der valg til tre bestyrelsesposter for perioden 2017-2020.

Fristen for at blive opstillet som kandidat til bestyrelsen var fredag den 31. marts 2017, og seks kandidater var ved fristens udløb opstillet. Der var derfor kampvalg til de tre bestyrelsesposter – også selvom en enkelt kandidat trak sit kandidatur forud for landsrådsmødet.

Ved valget genopstillede to bestyrelsesmedlemmer, og tre nye kandidater meldte sig på banen. Tage Rosenmeier fra Dagli’Brugsen Ørholm har efter 8 år i Coop ambas bestyrelse valgt at indstille sit arbejde der.

Jens Kristian Sørensen, Kvickly, Varde blev genvalgt.

Mette Bækgaard Jørgensen, SuperBrugsen, Hjallese, og Mikkel Irminger Sarbo, SuperBrugsen, Halmtorvet, blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer.

Coops foreningsbestyrelse 2017. Fra venstre: konst. landsrådsformand Anne Sandemand Schrøder (tilforordnet), Nicolai Houe, Mette Bækgaard Jørgensen, Jens Christian Sørensen, Bjarne Dybdahl Andersen (Næstformand), Ole Juel Jakobsen, Lasse Bolander (Formand), Birgitte Hesselbjerg (Medarbejderrepræsentant), Mikkel Irminger Sarbo, Sofie Irgens, Carsten Lingren (Coop amba medarbejderrepræsentant, tilforordnet) og Kim Bruhn. Foto: Hung Tien Vu 

Om Coops foreningsbestyrelse

Coop er en andelsvirksomhed med en foreningsbestyrelse bestående af ni valgte Coop-medlemmer og en enkelt medarbejderrepræsentant. Foreningsbestyrelsen beskæftiger sig både med forretning og forening og udpeger desuden bestyrelser for datterselskaberne, som udelukkende arbejder med den forretningsmæssige del. Som personligt medlem med et Coop-kort kan man blive opstillet til bestyrelsen for Coops forening, som repræsenterer landets 1,7 mio. medlemmer. Er man interesseret i at stille op (og ikke selv er stemmeberettiget landsrådsmedlem), skal man overbevise et landsrådsmedlem om at være stiller for sig.

Læs mere om Coop ambas bestyrelse.