Søg

Print side

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke krav skal jeg opfylde for at kunne stille op til landsrådet?

For at du kan stille op til landsrådet, er der først og fremmest nogle formelle ting, som skal være på plads:

  • Du skal være medlem af Coop eller en brugsforening. Hvis ikke du er medlem, kan du blive det her.
  • Du skal være fyldt 18 år ved valgets afslutning.
  • Du må ikke være ansat i en konkurrerende dagligvarevirksomhed.
  • Du skal have en lokal bestyrelse til at opstille dig.

Hvem kan stemme?

Det er de lokalt valgte bestyrelser, der ved afstemning vælger, hvem der skal sidde i landsrådet. Ved valget afgiver de stemmer efter antallet af medlemmer i deres butik. Coop har inddelt Danmark i ti valgdistrikter, som man stemmer inden for.

Hvad er en butiksbestyrelse og en bestyrelse for en brugsforening?
Alle Kvickly’er, SuperBrugser, Dagli’Brugser og LokalBrugser har en bestyrelse, der består af frivillige medlemsvalgte. Hvis butikken er ejet af Coop, hedder det en butiksbestyrelse. Hvis butikken er ejet af en lokal, selvstændig brugsforening og har en franchiseaftale med Coop, er der tale om en brugsforeningsbestyrelse.

I dag er omkring 3.700 personer med i en af de lokale bestyrelser. Vi kalder dem "medlemsvalgte", fordi de er valgt af medlemmerne på et årsmøde eller en generalforsamling. De medlemsvalgte repræsenterer de lokale medlemmers interesser i at sikre en levedygtig, medlemsejet lokal butik.

Hvad får jeg ud af at sidde i Coops landsråd?

Som medlem af Coops landsråd får du indflydelse på og indsigt i en stor medlemsejet organisation. Du kan læse om landsrådets mange spændende opgaver og ansvar her.

Du får også adgang til et godt netværk, en masse erfaring og mulighed for at benytte dig af Coops mange uddannelsestilbud. Se mere her.

Du kompenseres med et skattepligtigt vederlag på 13.200 kroner om året og et ligeledes skattepligtigt internettillæg på 3.000 kroner. Når du deltager i distriktsmøder, landsrådsmøder og andre møder, som Coops foreningssekretariat indkalder til, samt ved deltagelse i Coops gratis kurser for medlemsvalgte, får du kørselsgodtgørelse. Du kan finde de gældende takster her.

Som landsrådsmedlem får du udleveret en iPad, da al kommunikation, afstemninger osv. foregår via denne.

Hvor meget tid skal jeg bruge på at sidde i landsrådet?

Landsrådet holder et stort landsrådsmøde to gange om året, et om foråret og et om efteråret. Derudover skal du medvirke ved to årlige distriktsmøder i dit valgdistrikt.

Du skal også have kontakt med de lokale, frivillige medlemsvalgte fra Coop. På den måde er du med til at være de lokale medlemmers talerør

Du bliver valgt ind i landsrådet for to år ad gangen, så hvis du bliver valgt ind i 2017, sidder du frem til efteråret 2019.

Hvad er et distriktsmøde?

Et valgdistrikts landsrådsmedlemmer afholder 2 årlige inspirations- og erfaringsudvekslingsmøder for valgdistriktets landsrådsmedlemmer og øvrige medlemsvalgte, butikschefer og medarbejderrepræsentanter. Disse møder kaldes "distriktsmøder".

Her kan du bl.a. møde den øverste ledelse fra Coop og høre, hvordan status er for både forretningen og foreningen, og du har mulighed for at stille spørgsmål til de fremmødte fra Coop.

Coops foreningssekretariat deltager og assisterer med det praktiske i forbindelse med mødernes afvikling.