Søg

Print side

Rejseafregning

Se guide til at oprette profil og indsende rejseafregninger

Bestyrelsesmedlemmers udgifter til transport til kursus-/mødeaktiviteter i Coop afregnes på følgende måde:

(Alle rejseafregninger håndteres af Rejsebureauet TPE)  

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?
Så kontakt rejsebureauet TPE på telefon 33 36 95 23 eller på email TPESupport@tpe.org. De har åbent hver

  • Tirsdag fra kl. 11.00-15.00
  • Torsdag fra kl. 09.00-13.00

For at kunne betjene dig bedst muligt, bedes du have dit medlemsnummer parat. Hvis du henvender dig via mail, så anbefaler vi, at du så nøjagtigt som muligt beskriver, hvad du foretager, der fremkalder eventuelle fejl. Dokumenter gerne med screenshots (skærmbilleder).

Bemærk, at supporten er lukket mellem jul og nytår.

Hvordan sker udbetalingen?
TPE sender en e-mail til dig med din adgangskode og dit password, som du skal bruge til oprettelse af din profil, og som giver adgang til til rejseafregningssystemet ”Concur”. Du skal huske, at login og password må ikke videregives til andre personer. 

Vær opmærksom på, at der kan gå op til fem arbejdsdage, før udbetalingen finder sted. 

Se guide-videoer længere nede på siden.

Kørsel i egen bil:
Kilometerpenge udbetales efter statens kilometertakst for kørsel. Godtgørelse kan ikke udbetales, hvis der modtages tilskud til bil fra Coop.

Offentlig transport:
Oftest vil det være lettest, hvis du selv bestiller rejsen og køber billetten over internettet. 

Hvis du skal med tog og rejsen er ud over dit lokalområde, kan du alternativt senest 1 uge før bestille togbillet hos Coops rejsebureau, TPE, på telefon 33 36 96 00. Opgiv afdeling 101 og dit medlemsnummer.

Særligt for længere rejser:
Ved længere rejser til og fra møder kan du få godtgjort dokumenterede udgifter til fortæring - svarende til en kop kaffe og et rundstykke.

HUSK: Dine afregninger må højest være ½ år gamle - regnet fra mødets afholdelse.

Her kan du se nogle korte videoer, der hjælper dig på vej med din rejseafregning:

Rejseudgifter for medlemsvalgte fra Coop butikker (som IKKE betales af Coop Foreningssekretariatet):

Rejseudgifterne til blandt andet erfa- og områdemøder godtgøres ved udbetaling i butikken. Blanketten "Coop butikker, butiksbestyrelsen - udgifter m.v." udfyldes af den medlemsvalgte og afleveres til butikschefen. Se bestyrelsens notat om finansiering af møder i Coop.

Hent blanketten her

Procedure for medlemsvalgte fra brugsforeninger:
For medlemsvalgte i brugsforeninger er udbetaling af kilometergodtgørelse for kørsel i egen bil afhængig af, om der ydes honorar til den medlemsvalgte.

For medlemsvalgte, som modtager honorar, sker udbetalingen af kilometergodtgørelse over Coops lønsystem, bilaget "Befordringsgodtgørelse", som sikrer korrekt oplysning til skattevæsnet. Få bilaget hos butikschefen.

Medlemsvalgte, der ikke inden for indkomståret modtager honorar, kan få godtgjort rejseudgifter direkte fra butikken. Udbetaling sker kontant i butikken, og der udfyldes et almindeligt udgiftsbilag, kontakt butikschefen om det.