Årsmøder & generalforsamlinger - få noget at skulle ha' sagt

Alt relevant materiale vedrørende den digitale løsning finder du ved at trykke på knapperne.

Videohilsen om digitale årsmøder

I sekretariatet forbereder vi os på, at det kan blive nødvendigt med digitale årsmøder i 2021.
Foreningsdirektør Mike Dranov fortæller i denne video fra hjemmekontoret om planerne, og hvordan foreningssekretariatet bakker op og vil hjælpe dig og din bestyrelse.

3 ting du kan gøre i forhold til butikkens årsmøde 2021

Det er usikre tider på grund af covid-19, og det er vanskeligt at planlægge årsmøder og generalforsamlinger i denne tid. Det er helt afgørende for Coops medlemsdemokrati, at vi sammen sikrer, at vores butikker og bestyrelser er relevante og i dialog med vores medlemmer.

Her er foreningssekretariatets 3 anbefalinger til, hvordan butiksbestyrelser kan gribe planlægningen af årsmødet an.

Baggrunden for de digitale årsmøder er, at coronakrisen har spændt ben for mange af årets foreningsaktiviteter. Derfor åbnede landsrådet på sit møde i november for, at butiksbestyrelser kan holde digitale årsmøder – efter forslag fra Coop ambas bestyrelse.

 

Materialer til jeres møde

Her på Coopforum kan I som bestyrelse finde inspiration og materialer til brug for planlægning og markedsføring af det årlige møde.

Med specialdesignede materialer til årsmøder og generalforsamlinger sætter vi fokus på vores unikke medlemsdemokrati, fællesskab og ansvarlighed. Materialerne for 2021 vil kunne bruges, uanset hvornår I holder generalforsamling eller årsmøde.

Vores butikker er mere end et indkøbssted

Vores fælles mål i foreningen Coop er at engagere alle vores medlemmer.

Årsmøder og generalforsamlinger er en enestående mulighed for at formidle, hvordan man som medlem af Coop kan være en del af fællesskabet i sin egen butik, og hvordan det fælles ejerskab med næsten 1,9 mio. andre medlemmer er med til at gøre en forskel, når det handler om Coops mange mærkesager og de forandringer, vi skaber sammen. 

 

Indflydelse til Coops medlemmer

Engagement og medlemsdemokrati er Coops livsnerve og har formet både den danske dagligvarehandel og samfundet i mere end 150 år. 

Møderne er et vigtigt afsæt for årets foreningsarbejde og er med til at engagere og involvere medlemmerne omkring butikken, vores mærkesager og værdier. Her inviterer vi medlemmerne til en god oplevelse, hører deres idéer, udvikler nye aktiviteter sammen og skaber opmærksomhed og opbakning i lokalsamfundet.