Årsmøder & generalforsamlinger - 2023

I lighed med de seneste år samler vi også i 2023 så mange årsmøder og generalforsamlinger som muligt i samme uge. Det bliver uge 17 i 2023 (24. april - 30. april 2023). Nærmere information om Uge 17, materialer m.m. følger senere på året på denne side. Der vil i lighed med tidligere år også blive tilbudt en digital mulighed for at afholde årsmøde / generalforsamling

Indflydelse til Coops medlemmer

Engagement og medlemsdemokrati er Coops livsnerve og har formet både den danske dagligvarehandel og samfundet i mere end 150 år. 

Møderne er et vigtigt afsæt for årets foreningsarbejde og er med til at engagere og involvere medlemmerne omkring butikken, vores mærkesager og værdier. Her inviterer vi medlemmerne til en god oplevelse, hører deres idéer, udvikler nye aktiviteter sammen og skaber opmærksomhed og opbakning i lokalsamfundet.