Fælles uge for årsmøder og generalforsamlinger i uge 17

Forårets årsmøder og generalforsamlinger er en unik mulighed for at fortælle omverdenen, at vores butikker bygger på værdier som medindflydelse og medlemsdemokrati, og vi viser vores medlemmer, at de kan være med. 

Som en del af arbejdet i landsrådets arbejdsgruppe "2020+" har vi i 2020 et mål om, at så mange som muligt af Coop-ejede butikker og selvstændige brugsforeninger afvikler årsmøde eller generalforsamling den samme uge, nemlig i uge 17 (20. - 26. april 2020).

Initiativet bliver understøttet af:

  • en større markedsføringsindsats i Coop Danmark, hvor der blandt andet er afsat en hel side i tilbudsavisen op til uge 17.
  • inspirationsmateriale fra landsrådets arbejdsgruppe 2020+ med idéer til, hvordan bestyrelser kan lave spændende aktiviteter i dagene rundt om selve årsmødet og generalforsamlingen.   

Alt dette kommer vi til at oplyse og informere om meget mere i de kommende uger. 

OBS: Uanset om I deltager i den fælles uge eller ej, vil vi meget gerne bede om, at I som bestyrelse udfylder og sender formularen nedenfor med oplysninger om tid og sted for jeres arrangement. Så bliver jeres møde også en del af markedsføringen af forårets årsmøder og generalforsamlinger.

Arrangementsinfo og tilmeldingF.eks. Kulturcenter, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup
Skriv navn på den person fra bestyrelsen, der er kontaktperson
Angiv funktion for kontaktpersonen