Book en oplægsholder til jeres årsmøde eller generalforsamling

Her finder du kontaktoplysninger på de oplægsholdere, som stiller sig til rådighed for jeres møde.

OPLÆGSHOLDERE FRA COOP AMBA

COOP AMBAS BESTYRELSE:

 

Navn:

Lasse Bolander (formand)

Kontaktoplysninger:

lasse.bolander@coop.dk

Titel på oplæg:

COOP – Sammen kan vi (Hvordan andelsfællesskabet har bevaret sin relevans gennem mere end 150 år)

 

 

Navn:

Bjarne Dybdahl Andersen (næstformand)

Kontaktoplysninger:

bjarne.dybdahl.andersen@coop.dk (oplys telefonnummer til kontakt)

Titel på oplæg:

Det store og det lille fællesskab (de forretnings- og foreningsmæssige forhold for den lokale butik og bestyrelse, og hvordan de spiller ind i Coops måde at agere på).

 

 

Navn:

Jens Christian Sørensen (bestyrelsesmedlem)

Kontaktoplysninger:

jens.christian.soerensen@coop.dk

Titel på oplæg:

1. Brugsbevægelsen – et ansvarligt fællesskab

 

2. Hvorfor er crowdfunding en opgave for Coop?

 

 

Navn:

Kim Bruhn (bestyrelsesmedlem)

Kontaktoplysninger:

kim.bruhn@coop.dk

Titel på oplæg:

Styr på fællesskabet? Organisering og aktivering af medlemsaktive omkring mærkesager.

 

 

Navn:

Mette Bækgaard Jørgensen (bestyrelsesmedlem)

Kontaktoplysninger:

mette.baekgaard@coop.dk

Titel på oplæg:

1. Hvordan kan du som medejer og medlem i Coop få indflydelse gennem din lokale bestyrelse?

 

2. Coop som forbrugerejet dagligvarevirksomhed – før, nu og i fremtiden.

 

 

Navn:

Mikkel Irminger Sarbo (bestyrelsesmedlem)

Kontaktoplysninger:

mikkel@sarbo.dk

Titel på oplæg:

Fællesskaber, herunder særligt hvordan vores fællesskaber bedst kan bidrage til butikkernes overlevelse i et marked under hård konkurrence.

 

 

Navn:

Nicolai Houe (bestyrelsesmedlem)

Kontaktoplysninger:

nhoue@hotmail.com / 28 71 47 96

Titel på oplæg:

1. Andelsbevægelsen og hvad vi vil med den.

 

2. Fremtiden og fællesskaber - hvilken rolle kan vi forestille os at udfylde?

 

3. Ansvarlighed.

 

Er i øvrigt åben for forslag og udfordringer.

 

 

Navn:

Sofie Irgens (bestyrelsesmedlem)

Kontaktoplysninger:

sofie.irgens@coop.dk

Titel på oplæg:

COOP – Sammen kan vi (Hvordan andelsfællesskabet har bevaret sin relevans gennem mere end 150 år)

 

 

Navn:

Birgitte Hesselbjerg (bestyrelsesmedlem)

Kontaktoplysninger:

birgitte.hesselbjerg@coop.dk

Titel på oplæg:

COOP – Sammen kan vi (Hvordan andelsfællesskabet har bevaret sin relevans gennem mere end 150 år)

 

 

 

 

COOPS STORYTELLERE:

VI SAMLES OM KAFFEN
Hold 1 fra Coops Storyteller Akademi fortæller ud fra hver deres vinkel historien om kaffen

 Navn:

Hans Chr. Rasmussen (bestyrelsesmedlem SB Store Heddinge)

Kontaktoplysninger:

hc@stevnspil.dk / 29 90 85 83

Titel på oplæg:

Produktionen og kaffens vej til mig.

 

Andelsbevægelsen har altid gået ind i områder, hvor det er en fordel for enten producent eller forbruger. Mit foredrag tager udgangspunkt i egne erfaringer med dels selve produktionen og kaffens vej til mig. Her spiller kaffebondens mulighed for indflydelse på egen produktion og salg en stor rolle.

 

 

Navn:

Helle Rosenlund (nfmd. SB Øster Bordingvej, landsrådsmedlem)

Kontaktoplysninger:

hellerosenlund@gmail.com / 53 64 13 46

Titel på oplæg:

Kaffen og dens vidstrakte betydning for vores lille nation. 

 

Gennem årtier har kaffe haft en enorm indflydelse på kernen af den danske kultur, historie og især den berømte danske hygge. Mange konflikter er løst, mange venskaber er knyttet, og mange kontrakter er indgået over en kop med dette famøse brune indhold. Mange nikker genkendende til følelsen af først at være rigtig menneske om morgenen efter indtagelsen af første kop kaffe.
Jeg tilbyder at komme og hygge for jeres medlemmer med en snak om disse emner, samt hvorfor det er så vigtig at købe en ordentlig kaffe, som den der kommer fra det risteri COOP har startet I Kenya. Hvad betyder dette projekt for forbrugeren og kaffebonden? Har kaffe I det hele taget en fremtid og kunne det tænkes at kaffen kunne være truet?
Jeg er meget åben overfor lige præcis det ønske til kaffevinkel I sidder inde med, så vi kan komme rundt om det, I finder relevant. Min tilgang til emnet er en mangeårig passion for de gode værdier og de innovative projekter, hvor vi skaber vindere.

 

 

Navn:

Heidi Almgren-Hansen (fmd. SB Korsør)

Kontaktoplysninger:

heidialmgren@gmail.com / 26 49 12 09

Titel på oplæg:

Den gode historie om kaffen

 

- Der var en gang
- Fra plante til kop
- Den forfærdelige historie om kaffefarmeres manglende afregning for leverede bønner i verden
- Coop's kafferisteri i Kenya 
- Se på de grønne bønner, og drikke kaffen derfra. Evt. male bønnerne lige inden kaffen drikkes.
- Kaffe er også...

 

 

ØVR. MEDLEMSVALGTE:

 

Navn:

Mads Svaneklink (fmd. Kvickly Spinderiet, nfmd. LFU)

Kontaktoplysninger:

mads.svaneklink@gmail.com

Titel på oplæg:

Digitale fællesskaber: Skab nye netværk med nye teknologier - lokalt og globalt.

 

 

Navn:

Torsten Arendrup (fmd. SB Halmtorvet, landsrådsmedlem)

Kontaktoplysninger:

torsten@arendrup.dk / 30 57 78 74

Titel på oplæg:

1. Coop Garage – innovation og oplysning

 

Nu om dage er de største firmaer ikke nogen der fandtes for 20 år siden og den digitale verden har ændret utroligt meget ved. Selv fremtidsforskere har svært ved at forklare nutiden! Hvordan foregår den udvikling og hvordan adskiller den sig fra den ”gamle”?I distrikt 1 har Coop Garage i Kødbyen, København nu kørt snart et år. Det er et initiativ til at teste nye måder at kommunikere på og se hvad der rører sig i de nye, kreative miljøer. Emnerne er gået fra møbler over blockchain til GMO og bæredygtighed. Initiativtageren Torsten Arendrup fortæller om konceptet og de foreløbige resultater. Fremtidens fællesskaber formes i dag – og de har ændret sig.

 

2. Generation X, Y og Z: Unges opfattelse af fællesskaber, frivillighed, ansvarlighed og demokrati

I de seneste generationer er der sket en enorm udvikling indenfor fællesskaber og miljøer. De digitale medier har ændret hvordan man mødes, samarbejder og kommunikerer - for hver generation bliver det tydeligere og tydeligere. Torsten Arendrup vil forsøge at give et overblik over hvad det er der foregår i de unges aktive miljøer i dag. Hans erfaringer kommer bl.a. via opstarten af Coop Garage i Kødbyen, København og dermed deltagelse i miljøet af iværksættere, innovatører og debattører hvor gennemsnitsalderen knap når 30.

 

 

 

 

COOP AMBA 
FORENINGSSEKRETARIATET:

 

 

 

Navn:

Mike Dranov (foreningsdirektør)

Kontaktoplysninger:

mike.dranov@coop.dk / 52 21 32 54

Titel på oplæg:

1. Fællesskaber, som engagerer medlemmer

 

2. Tænketanken Demokratisk Erhverv (eller hvordan man bygger en tænketank)

 

 

Navn:

Nicolai Jæpelt (projektleder, Coop Crowdfunding)

Kontaktoplysninger:

nicolai.jaepelt@coop.dk / 29 13 76 65

Titel på oplæg:

Coop Crowdfunding. Hvordan man sammen kan gøre visioner til virkelighed. (Hele landet).

 

 

Navn:

Josefina Estrada (kommunikationsansvarlig, Coop Crowdfunding)

Kontaktoplysninger:

josefina.estrada@coop.dk / 28 11 39 47

Titel på oplæg:

Coop Crowdfunding. Hvordan mange mindre projekter i fællesskab kan skabe den store fortælling. (Kun Storkøbenhavn).

 

 

 

 

COOP AMBA
SAMVIRKE:

Samvirke taler til fællesskabet
Oplæg om, hvordan Samvirke samler læserne om store dagsordener som miljø, klima, søvn, sundhed, mennesker og nye fællesskaber.

 

 

Navn:

Maiken Riis Friberg (kommunikationschef, chefredaktør)

Kontaktoplysninger:

maiken.friberg@coop.dk / 26 17 59 33

Titel på oplæg:

Hvordan kan vi bruge kommunikation og medier til at styrke fællesskaber og danne nye?

 

 

Navn:

Christian Garde Myggen (journalist)

Kontaktoplysninger:

christian.garde@coop.dk / 61 78 62 79

Titel på oplæg:

Vælg et emne blandt disse:
Søvn og døgnrytme, mobning, lys og helbred, hudsult, rygning blandt unge, frivillighed.

 

 

 Navn:

Lotte Malmgren (redaktør)

Kontaktoplysninger:

lotte.malmgren@coop.dk / 30 91 92 67

Titel på oplæg:

Vælg et emne blandt disse: 
Samvirke, nyhedsbreve, samvirke.dk, Vin & Co.

 

 

Navn:

Kristian Herlufsen (journalist)

Kontaktoplysninger:

kristian.herlufsen@coop.dk / 26 14 16 15

Titel på oplæg:

Vælg et emne blandt disse:
Emballage, miljø, klima.

 

 

Navn:

Andreas Kirkelund (journalist)

Kontaktoplysninger:

andreas.kirkelund@coop.dk / 25 21 21 65

Titel på oplæg:

Vælg et emne blandt disse:
Videojournalistik, podcasts, sociale medier.

 

 

Navn:

Flemming Jørgensen (redaktør, Coop & Co)

Kontaktoplysninger:

flemming.joergensen@coop.dk / 30 91 92 31

Titel på oplæg:

Vælg et emne blandt disse:
Samvirke, andelsbevægelsens historie.

 

 

Navn:

Pia Thorsen Jacobsen (redaktionschef)

Kontaktoplysninger:

pia.thorsen.jacobsen@coop.dk / 30 91 92 68

Titel på oplæg:

Vælg et emne blandt disse:
Samvirke, strategi, medier.


COOP DANMARK OPLÆGSHOLDERE

COOP DK - ANSVARLIGHED

 

Navn:

Thomas Roland (CSR-chef)

Kontaktoplysninger:

thomas.roland@coop.dk / 30 91 92 42 (send sms)

Titel på oplæg:

Ansvarlig forbruger – hvordan 1,7 mio. medejere i fællesskab kan gøre en forskel.

 

 Vælg ét af nedenstående temaer:

  1. Kost og klima – hvad skal vi spise, hvis vi gerne vil spise klimarigtigt? Og gør det overhovedet en forskel?
  2. Økologi – dilemmaer, myter og facts. Økologi er uden pesticider, men der køres mere med traktoren. Dyrevelfærden er bedre, men dødeligheden højere. Hvad er egentlig op og ned – og er økologi værd at betale ekstra for?
  3. Coops arbejde med ansvarlighed – fra centrallaboratorium og skolekontakt til klimaansvar og verdensmål.

 

EKSTERNE OPLÆGSHOLDERE

TÆNKETANKEN DEMOKRATISK ERHVERV

 

Navn:

Andreas Pinstrup Jørgensen (adm. dir.)
Magnus Skovrind Pedersen (komm. dir.) 
Frederikke Nayberg (udv. kons.)

Kontaktoplysninger:

andreas@demokratiskerhverv.dk
magnus@demokratiskerhverv.dk
frederikke@demokratiskerhverv.dk

Titel på oplæg:

Danmarks nye andelstænketank: Demokratisk Erhverv - Hvad kan en tænketank gøre for andelsbevægelsen?