Fælles uge for årsmøder og generalforsamlinger i uge 17

Forårets årsmøder og generalforsamlinger er en unik mulighed for at fortælle omverdenen, at vores butikker bygger på værdier som medindflydelse og medlemsdemokrati, og vi viser vores medlemmer, at de kan være med. 

Som en del af arbejdet i landsrådets arbejdsgruppe "2020+" har vi i 2020 et mål om, at så mange som muligt af Coop-ejede butikker og selvstændige brugsforeninger afvikler årsmøde eller generalforsamling den samme uge, nemlig i uge 17 (20. - 26. april 2020).

Initiativet vil blive understøttet af en større markedsføringsindsats i Coop Danmark.

Giv os din tilbagemelding på, om du og din bestyrelse er interesseret i at høre mere. Også gerne selvom du allerede nu ved, at I ikke har mulighed for at være med i foråret 2020.

Den endelige tilmelding i forhold til uge 17 vil først ske i begyndelsen af det nye år.

Interesse i uge 17