Budgettering og kontering i butiksbestyrelser

Budgettering og kontering af udgifter vedr. foreningsarbejdet sker på disse konti:

 

Type af omkostninger

716000 Medlemsomkostninger
716010 Foreningsomk ifm. Samvirke
716100 Foreningsomkostninger
752004 Generalforsamling/årsmøde
752005 Bestyrelsesmøder/butiksbestyrelsesmøder