Forsikring og policer

De Coop-ejede butikker og Coop amba frivillige

Selskab: Codan Forsikring A/S – CVR 10529638

Policenummer: 646 667 065 9

Forsikringstype: Ulykkesforsikring

Hvem er dækket: Coop ambas bestyrelse, landsrådsmedlemmer og butiksbestyrelsesmedlemmer er dækket 24 timer i døgnet. Suppleanter for butiksbestyrelsesmedlemmer, hjælpere og øvrige frivillige er dækket i forbindelse med og/eller i tilknytning til aktiviteter, møder og lignende, der holdes i regi af eller udsprunget af Coop amba, inkl. datterselskaber, eller butikken.

Hvad er dækket: Se policeteksten

De selvstændige brugsforeninger

For forsikring af medlemsvalgte tilhørende selvstændige brugsforeninger, henvises der til BA, der kan hjælpe med dette.