Forsikring og policer

De Coop-ejede butikker og Coop amba frivillige

Selskab: Codan Forsikring A/S – CVR 10529638

Policenummer: 646 667 065 9

Forsikringstype: Ulykkesforsikring

Hvem er dækket: Coop ambas bestyrelse, landsrådsmedlemmer og butiksbestyrelsesmedlemmer er dækket 24 timer i døgnet. Suppleanter for butiksbestyrelsesmedlemmer, hjælpere og øvrige frivillige er dækket i forbindelse med og/eller i tilknytning til aktiviteter, møder og lignende, der holdes i regi af eller udsprunget af Coop amba, inkl. datterselskaber, eller butikken.

Hvad er dækket: Se policeteksten

De selvstændige brugsforeninger

Selskab: Codan Forsikring A/S – CVR 10529638

Policenummer: 646 724 343 6

Forsikringstype: Ulykkesforsikring

Hvem er dækket: Bestyrelsesmedlemmer, filialrådsmedlemmer, suppleanter og tillidsvalgte 24 timer i døgnet, det vil sige ved ulykkestilfælde i såvel fritid som arbejdstid. Andre personer, det vil sige hjælpere og frivillige, er dækket når de deltager i de møder, kurser og aktiviteter der sker løbende hen over året - såsom aktiviteter i og omkring butikken, motionsløb, koncerter, torvedage, aktiviteter i omkringliggende skoler og institutioner, grillarrangementer, trampolinaktiviteter, børnecirkus, Coop amba med mere.

Hvad er dækket: Se policeteksten