Gaver til medlemsvalgte

Hvem betaler gaver til medlemsvalgte?

Coop amba har den 23. april 2010 besluttet følgende i forhold til gaver til medlemsvalgte.

Coops foreningssekretariat sikrer, at der gives en gave fra Coop ved:

  • Landsrådsmedlemmers runde fødselsdag (30, 40, 50, 60, 70 og 80 år).
  • Brugsforeningers og Coop-butikkers 50, 100 og 125 års jubilæer (i den udstrækning, at disse holdes og gøres bekendt for Coop).

Distrikternes kontaktpersoner får hvert år i maj en liste over medlemsvalgte i distriktet, der det kommende år har rund fødselsdag og jubilæum som medlemsvalgt. Såfremt det ønskes at give en gave, betales denne ud fra butiksbestyrelsens eller brugsforeningens eget budget.