Specialkonsulenterne

Vi hjælper jer med strategisk ledelse, evalueringer og afklaring af jeres kompetencer

Specialkonsulenterne bistår blandt andet med rådgivning og sparring i forbindelse med strategisk ledelse af brugsforeningsbestyrelser. Vi hjælper desuden begge typer bestyrelser med at evaluere jeres bestyrelsesarbejde og afklare jeres kompetencer. 

Vi begynder altid med at afstemme forventningerne med bestyrelsens formand og evt. uddeleren/varehuschefen. Det handler om, at I som bestyrelse får et godt og solidt afsæt.

Alt efter opgaven kan en bestyrelsesproces gennemføres over et eller flere moduler. Kontakt en af specialkonsulenterne for mere information.

Specialkonsulenternes 3 fokusområder

Revidering eller udvikling af ny strategi

Hvordan skal vi gribe strategiprocessen an afhænger af, hvad I vil med jeres strategi. Ofte bliver strategiprocesser til ønsketænkning og simple hensigtserklæringer, der ikke tager højde for, at strategi også handler om at skabe en fælles forståelse for, hvad man vil skabe sammen, hvorfor og hvordan. Her hjælper vi jer.

Bestyrelsesevaluering

Med en bestyrelsesevaluering har I som bestyrelse mulighed for at sætte fokus på jer selv som bestyrelse for at blive endnu bedre. Sammen med vores eksterne samarbejdspartner People & Performance tilbyder vi en proces med afsæt i en anonym digital spørgeskemaundersøgelse.

Kompetencevurdering

Det gælder om at have de rette kompetencer i bestyrelsen, hvis den skal gøre en forskel for forretningen og medlemmerne. Ved hjælp af et særligt kompetenceværktøj udviklet af foreningssekretariatets uddannelsesteam kan specialkonsulenten sætte fokus og ord på jeres nuværende og ønskede bestyrelseskompetencer på kort og længere sigt.