Lokal sympati - strategisk foreningsudvikling

Med forløbet ’Lokal sympati – strategisk foreningsudvikling’ styrker vi kundernes loyalitet og sympati til butikken gennem oplevelser, aktiviteter og fortællinger, som skaber og styrker relationer. Loyale medlemmer og kunder handler oftere i vores butikker.

Foreningskonsulenterne i Coop amba tilbyder et et-årigt udviklingsforløb til bestyrelser i både brugsforeninger og i butiksbestyrelser i Coop-ejede butikker. Opstart sker i samarbejde med butikkens salgsrådgiver eller salgschef.

Coop er en unik spiller i dansk dagligvarehandel. Vi er en forening, og som medlem af foreningen er du medejer. Enten af en brugsforening eller Coop. Medlemsvalgte i bestyrelserne repræsenterer medlemmerne og arbejder kort sagt for at styrke butikken og fællesskabet i byen eller bydelen – naturligvis i tæt samspil med butikkens uddeler eller varehuschef og medarbejderne.

 

De fem kerneområder, som bestyrelserne arbejder med i lokal sympati

  • Profilerer butikken som byens bedste indkøbssted og som naturligt omdrejningspunkt for oplevelser og aktiviteter til medlemmer og borgere
  • Styrker lokal forankring af butikken, tydeliggør medejerskabet og medlemsdemokratiet
  • Involverer og engagerer medlemmer gennem fx forbrugeraftener eller kundepaneler
  • Arbejder strategisk med partnerskaber samt ’noget for noget’ sponsorater
  • Synliggør medlemsfordele især til yngre borgere og konverterer fra analog til digitalt medlemskab hos nuværende medlemmer

Se film fra SuperBrugsen Bjerringbro

Hør hvordan formand Johan Haarup og uddeler John Ørbæk Sørensen har oplevet at arbejde med Lokal sympati. Filmen er optaget efter et års arbejde.

Lokal sympati i din bestyrelse?

Erfaringer viser, at bestyrelser i forløbet med 'lokal sympati' oplever sig styrket på disse områder:

  • Samarbejde, klarhed om bestyrelsesopgaven og roller i bestyrelsen, kompetencer og rekruttering
  • Struktur på bestyrelsesarbejdet, målgrupper, målsætninger og indsatser i årshjul
  • Synlighed, fortælling om medejerskab og medlemmers indflydelse fx via bestyrelsesfunktioner i QuickCoop, butikkens Facebook, ugemails fra kæden mm.