Lokale Investeringer

Lokale Investeringer er kommet for at blive, ovenikøbet i en forbedret udgave!

Fra 2021 bliver ordningen permanent. Samtidig fordobles puljen til 20 mio. kroner om året, og de mindste butikker tilgodeses med en større økonomisk ramme. Endelig bliver det nu muligt for butikkerne at ansøge om midler til anlægsinvesteringer hvert andet år, mod tidligere hvert tredje år. Læs mere nedenstående. 

I Coop amba glæder vi os over, at I har taget godt imod Lokale Investeringer og vist, at der er grobund for mange gode investeringer, baseret på jeres viden om, hvad kunder, medlemmer og medarbejdere efterspørger lokalt. 

Tilbagemeldingerne fra de butikker og butiksbestyrelser, der har deltaget i ordningens prøveperiode (2018-2020), er meget positive. Det gælder både hvad angår Lokale Investeringers betydning for bestyrelsesarbejdet, forstået som et værdifuldt og relevant bestyrelsesværktøj, men også set i forhold til investeringernes indtjening. Her har det vist sig, at investeringerne, over en bred kam, har bidraget med et større afkast end de fleste butikker havde forudset.

Fra 2021 er puljen igen åben for alle Coop-ejede butikker. Her tager vi, som nævnt, fat på en ny og forbedret ordning, som giver de lokale butiksbestyrelser mulighed for, i tæt samarbejde med butikkens ledelse, at planlægge og gennemføre endnu flere anlægsinvesteringer til gavn for kunder, medlemmer og medarbejdere.

Nedenstående kan du læse om kriterier og ansøgningsprocedure. Nederst på siden finder du desuden 'Spørgsmål og svar om Lokale Investeringer'. God fornøjelse!

Ny ansøgningsproces

Fra 2021 ændres ansøgningsprocessen. Det betyder, at I ikke længere skal tilmelde jer ordningen først. I kan nu begynde med at drøfte, hvilke investeringer der kan være relevante for jer. Efterfølgende indhenter uddeler/varehuschef priser fra den etableringskonsulent der er tilknyttet butikken. Først når disse er indhentet, udfyldes ansøgningsskema af uddeler/varehuschef i Coop Serviceportalen (vælg IT-Butik).

Se hele processen ved at klikke på 'Sådan ansøges Lokale Investeringer'