Årshjul

Et årshjul for bestyrelsesarbejdet er en måde at planlægge bestyrelsens arbejde på, så I arbejder smart og målrettet med bestyrelsens opgaver. Årshjulet giver jer et samlet overblik over, hvad I arbejder med på hvilke tidspunkter, hvornår jeres travle perioder ligger, og hvornår I har plads til at sætte nye initiativer i søen.

Det fungerer godt at inddrage arbejdet med årshjulet, når I kalenderplanlægger og laver handlingsplaner for bestyrelses opgaver i slutningen af året. Her kan I fastlægge datoer, indhold, hovedopgaver og ansvarspersoner for hvert af punkterne i bestyrelsens arbejde.

 

Faste emner i årshjulet

1. Årsmøde/generalforsamling: Planlægning og afvikling

2. Landsrådsvalg: Kandidater og afstemning

3. Godkende regnskab/gennemgang af butikkens resultat sidste år

4. Konstituering af bestyrelsen for det kommende år, herunder stillingtagen til aktivitetsudvalg under bestyrelsen

5. Arbejde med butikkens NPS (kundeloyalitetsmåling) og indkredse indsatsområder, som bestyrelsen kan medvirke til at løfte – input til pkt. 6 og 7 nedenfor

6. Drøfte og prioritere bestyrelsens opgaver for det kommende år med henblik på at:

  • Styrke butikken
  • Styrke det lokale fællesskab
  • Være medlemmernes repræsentanter i butikken
  • Være butikkens ambassadører i byen/lokalområdet
  • Styrke medlemsdemokratiet

7. Planlægge medlems- og kundeaktiviteter for det kommende år, inkl. økonomi og eventuelle ansøgninger til Aktivitetspuljen.

 

Refleksion i bestyrelsen

  • Hvad er første skridt til at komme godt i gang med vores årshjul?
  • Hvem i bestyrelsen er ansvarlig for, at vi hvert år laver et årshjul for det kommende år?
  • Hvad vil det betyde for os, at vi har et årshjul for bestyrelsesarbejdet?
  • Hvordan sikrer vi, at vi arbejder ud fra vores årshjul hen over året?