Årshjul

Et årshjul for bestyrelsesarbejdet er en måde at planlægge bestyrelsens arbejde på, så I arbejder smart og målrettet med bestyrelsens opgaver. I får ét samlet overblik over, hvad I arbejder med på hvilke tidspunkter, hvornår jeres travle perioder ligger, og hvornår I har plads til at prøve nyt af.

Arbejd med jeres årshjul for det kommende år, når I laver handlingsplan for bestyrelsens opgaver i slutningen af året. Start med jeres hovedopgaver. Fastlæg datoer, indhold og hvem som er ansvarlig for hvert af punkterne i bestyrelsens årshjul.

Årshjul hænger rigtig godt sammen med bestyrelsens mødekalender.

 

Faste emner i årshjulet

1. Årsmøde/generalforsamling: Planlægning og afvikling.

 

2. Landsrådsvalg: Kandidater og afstemning.

 

3. Godkende regnskab/gennemgang af butikkens resultat sidste år

 

4. Konstituering af bestyrelsen for det kommende år, herunder stillingtagen til aktivitetsudvalg under    bestyrelsen.

 

5. Arbejde med butikkens NPS (kundeloyalitetsmåling) og indkredse indsatsområder, som bestyrelsen kan medvirke til at løfte – input til pkt. 6 og 7 nedenfor.

 

6. Drøfte og prioritere bestyrelsens opg. for det kommende år iht. at:

  • Styrke butikken
  • Styrke det lokale fællesskab
  • Være medlemmernes repræsentanter i butikken
  • Være butikkens ambassadører i byen/lokalområdet
  • Styrke medlemsdemokratiet

 

7. Planlægge medlems- og kundeaktiviteter for det kommende år, inkl. økonomi, herunder ansøgning til    Aktivitetspuljen.

 

Refleksion i bestyrelsen

  • Hvad er første skridt til at komme godt i gang med vores årshjul?
  • Hvem i bestyrelsen er ansvarlig for, at vi hvert år laver et årshjul for det kommende år?
  • Hvad vil det betyde for os, at vi har et årshjul for bestyrelsesarbejdet?
  • Hvordan sikrer vi, at vi arbejder ud fra vores årshjul hen over året?