Handlingsplan for bestyrelsens opgaver

Bestyrelsens handlingsplan for det kommende år udarbejdes i 4. kvartal.  

Her tager I stilling til, hvilke opgaver I vil prioritere og gå i dybden med. Det kan være, at I vil arbejde særligt med medlemsinvolvering og profilering af butikken og være en bestyrelse, som repræsenterer butikkens medlemmer på bedste vis.

De to vigtigste medlemsdemokratiske opgaver for butiksbestyrelser er afholdelse af årsmøde og afgivning af stemmer til Coops landsrådsvalg i efteråret.

Når I skal lave en handlingsplan for det kommende år, tager I udgangspunkt i bestyrelsens formål, som det er beskrevet i Opgavebeskrivelser for Coop ambas medlemsorganisation

 

Kort fortalt arbejder bestyrelsen for at:

  1. Styrke butikken
  2. Styrke det lokale fællesskab
  3. Være medlemmernes repræsentanter i butikken
  4. Være butikkens ambassadører i byen/lokalområdet
  5. Styrke medlemsdemokratiet

 

Det kan man dele op i bestyrelsens internt (rød trekant) og eksternt (grøn trekant) rettede opgaver.

Det kan være en god fremgangsmåde, at drøfte hvert ’ben’ i trekanterne med sætningen

Fx.

’Hvordan vil vi …sikre en god ledelse af vores bestyrelsesarbejde og samspil med uddeler?’

 

’Hvordan vil vi være ….gode ambassadører for butikken, profilere butikken og styrke relationen til samarbejdspartnere i byen?’

 

’Hvordan vil vi…involvere medlemmerne, så vi sikrer deres stemme høres ift. at styrke butikken, men også ift. vi skaber oplevelser og uddanner/oplyser om Coops arbejde med ansvarlighed?’

             

Bestyrelsens interne fokus

 

Bestyrelsens eksterne fokus

 

NPS to gange om året

To gange om året spørger Coop medlemmerne, hvordan de oplever at handle i butikken. Resultaterne arbejder butikkens ledelse og personale grundigt med. Som bestyrelse kan I finde god og nyttig inspiration i butikkens seneste NPS måling, når I skal beslutte, hvilke indsatsområder I skal arbejde med i det kommende år.

Hvilke områder har butikken valgt som fokus, og hvordan kan bestyrelsen bakke op herom, sådan at medlemmers og kunders loyalitet styrkes?

 

Særligt for brugsforeninger

I brugsforeningsbestyrelserne kan I med fordel lade jer inspirere af ovenstående opgavebeskrivelse for bestyrelser i Coop-ejede butikker. Mange af opgaverne vil være tilsvarende, men særligt for jer gælder, at jeres primære opgaver er - foruden at sikre medlemsdemokratiet - at arbejde med butikkens strategiske udvikling, bedrive ledelse i forhold til uddeleren/varehuschefen og sikre tilsyn med økonomien.

 

Inspiration til aktiviteter, som styrker fællesskabet

På www.coopforum.dk under fanebladet ’Lokalt engagement’ kan I hente inspiration til at engagere medlemmer og kunder. Fx med Vores Madfællesskab, Butikken som byens scene og en hel masse mere.

 

Næste skridt

Jeres arbejde med at prioritere opgaver og tilhørende medlems- og kundeaktiviteter til bestyrelsens handlingsplan føres ind i bestyrelsens årshjul. Se GUIDE: Årshjul

 

Sammen med handlingsplanen fastlægger I budgettet for det kommende år. Læs mere i GUIDE: Økonomi i butiksbestyrelsen.