Det gode landsrådsvalg

Formålet med denne guide er at give medlemsvalgte baggrundsviden, gode ideer og input til, hvordan bestyrelserne kan være med til at sikre at landsrådsvalget i Coop afvikles på en god og hensigtsmæssig måde.

Coop er en demokratisk opbygget forening. Det betyder blandt andet, at butiksbestyrelserne i Coopejede butikker og bestyrelserne i brugsforeningerne vælger 100 medlemmer af landsrådet, der er Coops øverste myndighed. Det er landsrådet, der bl.a. vælger Coop ambas bestyrelse, behandler årsregnskab og godkender ændringer i vedtægter, opgavebeskrivelser, valgregulativ m.m.

Hver bestyrelse stemmer med en vægt svarende til antal medlemmer med tilhør til butikken den 1. januar. Der er eksempler på, at få hundrede stemmer har afgjort, hvem der er kommet i landsrådet. Det er derfor vigtigt, at jeres stemmer bliver afgivet, da det kan være afgørende for valgets resultat.

Valget afvikles hvert år i efteråret efter følgende plan:

  • Fra midt i august og tre uger frem kan bestyrelserne opstille kandidater.
  • Opstillede kandidater vil løbende kunne ses på coopforum.dk
  • Fra begyndelsen af september vil bestyrelserne kunne se alle de opstillede kandidater og i mange distrikter vil kandidaterne blive præsenteret på distriktsmøderne.
  • Afstemningen går i gang i slutningen af september og varer en uge.

De præcise datoer offentliggøres hvert år på coopforum.dk inden sommerferien. Der vil i valgperioden blive orienteret jævnligt i Coops nyhedsbrev om landsrådsvalget.

Kort om valget

Opstilling og valg foregår i 10 distrikter. Halvdelen af landsrådet er på valg hvert år. Antallet af kandidater pr. distrikt fordeles på baggrund af medlemstallet i distriktet, og varierer derfor fra distrikt til distrikt.

Bestyrelsens opgave

Det er bestyrelserne, der opstiller kandidater. Og det er bestyrelserne, der på medlemmernes vegne stemmer til landsrådsvalget. Opgaven med at opstille kandidater betyder, at det er bestyrelsens opgave at vurdere, om der er nogen som I gerne vil opstille til Landsrådet. Hvis der er en kandidat, som I ønsker opstillet, så skal I indenfor opstillingsperioden sørge for at det sker.

En god, bred sammensætning af kompetencer og baggrunde i Landsrådet er afgørende for, at landsrådet får truffet de rigtige beslutninger på kort og lang sigt.

Afstemningen foregår elektronisk og formanden for bestyrelsen vil få tilsendt en mail med et elektronisk valgkort, når afstemningen går i gang. Formanden, der stemmer på vegne af bestyrelsen. Hvis formanden er bortrejst i afstemningsperioden, kan der ved kontakt til foreningssekretariatet aftales, at det elektroniske stemmekort sendes til et andet bestyrelsesmedlem. Dette skal være aftalt inden afstemningen går i gang.

Der skal enten stemmes på et antal kandidater, der svarer til én over halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges eller afgives en blank stemme.

I kan med fordel planlægge et bestyrelsesmøde efter opstillingsperiodens udløb for at drøfte, hvem I vil stemme på til landsrådsvalget. Nogle vælger at lægge bestyrelsesmødet i valgperioden, så stemmeafgivningen kan klares i forbindelse med mødet, så alle er medinddraget i processen.

Her kan I få inspiration til, hvem I vil stemme på:

  • Se de opstillede kandidater på coopforum.dk
  • Brug de materiale med kandidatpræsentationer, der udsendes efter opstillingsperiodens udløb.
  • Deltag i efterårets distriktsmøder, hvor I vil kunne møde de opstillede kandidater.
  • Da der skal stemmes på et antal kandidater svarende til 1 over halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges, har I mulighed for at stemme på flere kandidater. Der er derfor vigtig at drøfte eventuelle principper/kriterier for, hvem I vil stemme på.