Lokale Investeringer

I foreningssekretariatet glæder vi os over, at butiksbestyrelserne har taget godt imod Lokale Investeringer og vist, at der er grobund for mange gode investeringer, baseret på viden om, hvad kunder og medlemmer efterspørger lokalt. Lokale Investeringer støtter investeringer i materielle anlæg som fx. inventar, køl og produktionsmaskiner.

Butikkerne kan ansøge hvert andet år, så i 2023 får de butikker der IKKE var med i 2022, mulighed for at ansøge midlerne. Der er åbent for ansøgninger per 2. januar 2023.

Inden I ansøger, er der en række forhold, som skal være på plads. Det kan du se mere om ved at klikke på: 'Sådan ansøges Lokale Investeringer' og 'Kriterier' i de røde bokse neden for.

Nederst på denne side finder du også 'Spørgsmål og svar om Lokale Investeringer'.

God fornøjelse!

Ansøgningsproces

Til en start bør I drøfte, hvilke investeringer der kan være relevante for jer. Efterfølgende indhenter uddeler eller varehuschef priser fra den etableringskonsulent, der er tilknyttet butikken. Først når disse er indhentet, udfyldes ansøgningsskema af uddeler eller varehuschef i Coop Serviceportal (vælg IT-Butik).

Se hele processen ved at klikke på 'Sådan ansøges Lokale Investeringer'

Lokale Investeringer ansøges via Coop Serviceportal, som uddeler/varehuschef har adgang til. I videoen neden for, guides der til, hvordan ansøgning udfyldes.