Ansøgning til aktivitetspuljen

Puljen støtter aktiviteter gennemført af medlemsvalgte i Coop og brugsforeningerne.

1. Om aktiviteten
fx børn, lokale borgere, kun for medlemmer osv.

I så fald, skriv hvilket.
Datoen skal være i fremtiden
Datoen skal være i fremtiden
2. Budget og beløb
Noter tekst og beløb for hver enkelt udgift samt det samlede budget. Skriv også, hvilket beløb der ansøges om.
Upload budget for aktiviteten her. Tilladte filtyper: txt, rtf, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml. Max. filstørrelse 5MB.
3. Om ansøger

Kun 8 cifre (34567890)
F.eks. formand, butikschef e.l.
Funktion, navn, tlf., e-mail