Ansøgning til Coops medlemsinnovationspulje for aktiviteter gennemført af medlemsvalgte

1. Om aktiviteten
I så fald, skriv hvilket.
Datoen skal være i fremtiden
Datoen skal være i fremtiden
fx børn, lokale borgere, kun for medlemmer osv.
2. Budget og beløb
Skriv tekst og beløb for hver enkelt udgift samt det samlede budget. Bemærk, at der også skal anføres nedenfor hvilket beløb, der ansøges om.
Upload evt. budgettet. Tilladte filtyper: txt, rtf, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml. Max. filstørrelse 5MB.
3. Om ansøger

Kun 8 cifre (34567890)
F.eks. formand, butikschef.
Funktion, navn, tlf., e-mail.