En anderledes og unik oplevelse med samtalen i centrum

I Brugsforeningen for Als og Sundeved, som driver to Kvickly, tre SuperBrugsen og fem Dagli’Brugsen, er målsætningen at have 500 borgere til bords i åbningstiden ved ”Danmark taler sammen” i uge 41. ”Vi flytter jo byens forsamlingshus ned i Brugsen,” siger direktør for brugsforeningen Lars G. Andersen. Vi har spurgt ham hvorfor.

SuperBrugsen Augustenborg dækkede i foråret op til 50 spisende gæster i butiksrummet under "Danmark taler sammen". Med de erfaringer tager hele Brugsen for Als og Sundeved i uge 41 konceptet til sig og sætter hverdagsmad og samtale på menuen i alle ti butikker, fortæller direktør for Brugsforeningen Lars G. Andersen.

Hvorfor er I med?
”De andre butikker har set, hvordan ”Danmark taler sammen” lykkedes med 50 deltagere i Augustenborg i foråret, så de kan også se meningen i at tilbyde noget anderledes til kunder og medlemmer. Vi flytter jo byens forsamlingshus ned i Brugsen.

Det bliver spændende at se, hvor mange kan vi samle i de store butikker. Der har vi mulighed for at gøre plads til rigtig mange. Vi har bestilt borde og stole og har et mål om at få 500 personer med – det er nok det antal, vi maksimalt kan få plads til i butikkerne.

Vi har en målsætning om, at vi skal lave en fælles aktivitet for alle butikker hver måned, året rundt. Det kan være børnekasse fra kl. 14-18 en fredag, at vi deler gratis is ud, at vi inviterer til græskarskæring – altså noget, som vi kan markedsføre fælles for vores forening.

Vi arbejder meget med at skabe fællesskaber for kunder og medlemmer, og I nogle butikker har vi en for eksempel en strikkeklub. Sidste år var vi oppe på at lave 17 gourmetvinaftener med vinsmagning og 5-retters menu. Så det er ikke fremmed for os at lave den her type aktiviteter.”

 

Om arrangementet: Skal være i selve butikken
”Vi er enige om, at hvis vi skal skabe noget anderledes over for kunderne, så skal arrangementet være inde i selve butikken. Og det er lige meget, om man så kun har plads til 10 eller 20 deltagere – det giver både deltagere og de handlende kunder en anderledes og unik oplevelse.

Der skal selvfølgelig være plads til, at kunderne kan komme forbi - det går jo ikke at spærre hele butikken af.

Vi ryddede en midtergang og satte borde og stole op. Deltagerne længst nede sad i ferskvareafdelingen, og det ved vi nu, at det er lige køligt nok. Men det gav en anden oplevelse, end hvis vi havde siddet i kolonialafdelingen.”

 

Oplægsholder og samtalemenu fik vi gang i samtalen
”Det virker rigtig godt at sætte samtalen i centrum: Folk var meget positive, og der var en fantastisk stemning i SuperBrugsen Augustenborg. Vi havde en oplægsholder fra byen, som lagde op til debat om udviklingen af et område i byen, og snakken gik fantastisk - de par timer flyver hurtigt af sted.”

 

Hvad kræver det?
”Den værste konkurrent er tiden, og det vil det altid være, uanset hvor god idéen er. Det handler om at gøre det simpelt at løse opgaven: Lasagne – det kan slagteren lave. Borde og stole – det bestiller vi dér. Hvis man har en formand eller en uddeler, der er skeptisk, så virker det med en færdig plan, der viser, hvor enkelt og simpelt det er.

Vi sørger for at beskrive arbejdsgangene, så alle medarbejdere ved, hvad der skal ske, og kender deres opgave ned i små detaljer. Det gør det nemmere for medarbejderne at håndtere og gennemføre så mange aktiviteter og det pres, der nogle gange er.

Det kræver en bestyrelseskultur, hvor man hjælper hinanden, og bestyrelsen er passioneret og kommer i butikken på daglig basis. Denne type aktiviteter er et fælles projekt, og det er ikke så vigtigt, hvem der gør hvad.

Til ”Danmark taler sammen” får butikkerne hver deres samtaleemne. Indholdet styrer uddeleren eller bestyrelserne selv. Der er jo masser af emner at diskutere i de her små samfund - ja, også i de store."

 

Gevinster for butikken
”Vi har taget den gamle traver om, at uddeleren har en borgmesterrolle, og så er vi gået et skridt videre. Det handler ikke kun om uddeler, men om at hver enkelt kunde føler, at det er "min brugs", og at vi er med til at skabe rammer for, at de lokale mødes, og det kan være om mange ting. Det handler om hele tiden at finde på noget nyt, så der sker noget, og så vi er interessante, - og ”Danmark taler sammen” er et nyt anderledes tiltag.

Vi har talt om at lave noget for de helt unge efter samme koncept. Jeg kan se på de unge, vi har ansat i butikken, at de er meget engagerede i spørgsmål om miljø og klima, og hvis vi holder sådan nogle aftener, så tror jeg, at vi kan få rigtig mange med.”