Coop Garage

07. januar af Torsten Arendrup

Coop Garage 2019 Coop Garage i Kødbyen, København, fik helt udover det sædvanlige støtte til at fortsætte endnu et år.

Første år i Coop Garage (2018) var udvikling og test af forskellige præsentationskoncepter - lokaler, udstyr, markedsføring og emner. Og oven på det, test af koncept omkring formål og medlemsinvolvering.

Andet år i Coop Garage var fokuseret på netværksopbygning, præsentationer, støtte til nye fødevare-producenter samt informationsarbejde for at gøre Coop kendt og synlig i forskellige miljøer.

Interne Events

Coop Garage har i 2019 faciliteret et antal interne events og workshops. Coop Digital brugte lokalerne til at afholde brugertest og brugerdebat om funktionalitet i Coop Medlemsapp. Wikimedia Danmark præsenterede koncepterne bag crowd-fundet og crowd-sourcet information. Wikimedia er organisationen bag Wikipedia, men i ”familien” indgår også en række andre portaler. Formanden i Wikimedia Danmark er forsker på DTU og fortalte bl.a. hvordan forskningsdata kunne deles via Wikidata platformen. Debatten omkring kvalitetsstyring var relevant i forbindelse med Coop Garages tanker om en crowd-sourcet fødevare database. Demokratisk Erhverv holdt pressemøde og lancering af den første danske undersøgelse af demokratiske virksomheder, i Coop Garage.

Kooperationen og Coop Garage var værter for en debat om ”Den flade organisation” i demokratiske virksomheder. I Coops uddannelseskatalog var medtaget to præsentationer/workshops i ”Garage-tanken”. Det ene blev, selvfølgelig, afholdt i Coop Garage, med deltagelse af knap en snes medlemsvalgte.

Distrikt 1 har holdt flere møder i Coop Garages lokaler i Kødbyen - de ligger centralt for tog, but og nu også Metro. En aktivitetsgruppe, Coop Garage Frivillige, er opstartet og samler både medlemmer og medlemsvalgte omkring aktiviteter. Grundet placeringen i CPH FoodSpace har Coop Garage være med til et antal sociale events med fødevareiværksætterne dér.

I løbet af 2019 kom Coop Crowdfunding også ind i CPH FoodSpace, og Coop er derved blevet endnu mere synlig i fødevare-iværksætter miljøet. Coop Garage har bygget Sensorik-lab faciliteter i CPH FoodSpace, som skal bruges til at udføre smagstest og brugertest af nye fødevarer. Coop Garage har installeret WiFi i CPH FoodSpace (grundet de specielle forhold i Kødbyen er der store internet udfordringer).

Med rådgivning fra Coop Teknolopgi er blevet installeret den samme familie af WiFi routere (Cisco Meraki) som i Coops butikker og iværksættere samt gæster kan koble sig på ”Coop Garage” WiFi. Dette har også været tilgængeligt under diverse Irma-arrangementer i bygningen.

Eksterne events
Dette er en ikke-komplet liste over Coop Garages / Torsten Arendrups tilstedeværelse og deltagelse i events i 2019.
Foråret 2019: Coop Garage har været med til møderne i Community Bar i Kødbyen, et uformelt netvæk for iværksættere.

28/1: Coop Garage organiserede og var panel-leder ved debat om fremtidens bæredygtige fødevarer ved Sustainable Brands Nordic event, ”The food challenges shaking up business as usual”. Omkring 200 danske virksomheder med interesse i bæredygtighed var med. Panelet bestod af Torsten Arendrup (Coop Garage), Trine Hahnemann (madaktivist, kok, kogebogsforfatter og ejer af Hahnemanns Køkken), Roberto Flore (leder, DTU Skylab Foodlab).

30/1: Torsten Arendrup var mentor for fødevare opstartsvirksomheder 30. januar i forbindelse med event som Growing Food CPH og DTU Skylab holdt.

5/3/2019: Deltager i Agro Business Park: Kick-off Global forbruger

7/3: Workshop i Coop Garage - CPH Food - Fra idé til produkt 13/3: Oplægsholder på Københavns Universitet i workshoppen der indgår i det kursusfag der hedder ”Governance and Change Management in Modern Food Systems” for studerende på kandidatprogrammet Integrated Food Studies.

27/3: Deltager i Food Nation's Inspirational Outlook "Food Quality & Safety in 2030 - what to act on now?" med introduktion til XIDS konceptet, open source fødevare-database.

16/4, Deltager i IDA’s debat ”Hverdagens spisemønstre under forandring”

25/5, DJØF: Oplægsholder i DJØF’s konference ”Future Tech, Future Society” med indlæg om open source fødevare-database, klima-nudging, sundheds-nudging af forbrugere.

4/6: Deltager i RECIPES borgermøde omkring forsigtighedsprincippet og innovation – et EU-projekt drevet af Teknologirådet for at give input til EU om befolkningens holdninger til GMO, pesticider m.m. 6/6: Paneldeltager på IDA’s RESPOND Festival

14/6: Deltager i workshop om Digitalt Demokrati

20/6: Deltager i IDA/DareDisrupt workshop: Future of Food Sommeren 2019: Coop Garage var inviteret til at være deltager i IDA’s SIRI kommission om fødevarer. Der var en håndfuld møder over sommeren. Rapporten blev annonceret november 2019, og med i de tre hovedforslag fra kommissionen var, at der skulle etableres en digital andelsbevægelse. Nemlig, at der etableres en digital andelsbevægelse bestående af primærproducenter, som landmænd og gartnere, og teknologileverandører, forskere, fødevareindustri, detailbranche m.fl. Alliancen skal gøre det muligt at indsamle, systematisere og ikke mindst bruge de mange data til innovation og effektivisering. Dette er i hovedtrækkene konceptet bag XIDS fødevaredatabasen. Rapporten kan hentes her: https://ida.dk/om-ida/datadeling-og-groenne-proteiner-skal-sikre-baeredygtig-mad

23/6: Deltager i Danske Banks +impact acceleratorprogram for fødevare-iværksættere 21/8: Oplæg om fermenterede drikke på Food Meetup, som, organiseret af DFI, er det officielle innovationsnetværk indenfor fødevaresektoren, som består at Agro Business Park, Danish Food Cluster og VIFU (videncenter for fødevareudvikling) og er til for at øge væksten i de små og mellemstore virksomheder gennem ny viden, nye partnere og internationalisering.

26/8: Oplægsholder hos Agro Business Park i Vejle om nye fødevare-trends

30/8: IDA: Deltager i seminar om Precision CRISPR: Applications, Standardization and Reproducibility of Genome Editing

7/9: Techfestival. Som i 2018 var Coop Garage med i 2019 til nok et af de største events i norden om teknologi, samfund og fremtid. Vi havde fire events: ”The future of education is also the education of the future!” 90% of funds spent on education are invested in the first 25 years of a person’s life. However, the need to keep abreast of knowledge of social, health, political and other issues does not stop – on the contrary, it is moving faster and faster as the lifelong learning is becoming a commodity. You might ask yourself why re-education is rapidly on the rise? There are major developments taking place in the global workforce partly due to AI and increasing automation- it is transforming the way we understand IT, medicine, nutrition and many other areas. A well-functioning democracy depends on well-educated global citizens. Could a solution be to use online learning platforms?

Panelleder: Torsten Arendrup. Paneldeltagere: Annemette Broch (DK), Founder, Data For Good Foundation Helle Rootzén (DK), Head of LearnT – Centre for Digital Learning Technology, DTU Esben Trier (DK), COO, CanopyLAB Bjarke Lindsø Andersen, seniorkonsulent i Epinion og Phd i Uddannelsesvidenskab ”Hack your Greeens” Coop Denmark has a vision of upgrading today’s younger generation to be the first that cooks better than their parents. The “Go Cook” programme is the largest school activity in 4-7 th grade. But learning how to cook is not all. To be able to cook, you also need to understand how food is produced. This is where DTU and other partners step in. DTU is a major partner in “Ha(c)k your Greens”, a digital learning universe for the teaching of biology in the elementary school, promoting healthy food habits in children from 7th to 9th grade. The vision of the project is to create an engaging community of pupils, where knowledge, and experiences with designing your own greens in a high-tech and fun way, create an interest in food, meals and health. Oplægsholder: Rikke Andersen (DK), Senior Researcher at National Food Institute, Technical University of Denmark ”From Genetic Modification to Blockchain and the Future of Open Food Information” Part I GMO and Crispr are technologies that enable scientists to skip hundreds of years of breeding and work directly on the desired end product. As the food system is now, it will be a problem to handle the population growth of the world and climate change. New breeds and re-introducing old ones can be part of a solution. Few realize that our most common food products are far from natural – they are the result of human work breeding and manipulation over many years. Why have the words GMO, DNA, Crispr created such strong feelings amongst consumers? Panelleder: Torsten Arendrup. Paneldeltagere: Michael Broberg Palmgren (DK), Prof. at University of Copenhagen Mélanie BUFFEL (FR), Lead of GrowStack Lab (Foodstack, Copenhagen) Part II: Food is important when looking at nutrition and health but also when we look at SDG’s. To suit marketing strategies, manufacturers have introduced ethical and “free-from” labelling. Unfortunately, having only one source of food information, consumers can be left in the dark. The average consumer does not know enough about what food choices that make sense, according to their individual values. Today’s labelling schemes are confusing, too many systems, too imprecise. And there is not enough space on the packaging to improve a lot. Fortunately, most consumers have a smartphone, and therefore a common database of food products can provide extra or otherwise lacking information, enabling consumers to make better choices. The proposed format for such a common database, XIDS, will be described. How blockchain assists in building trustworthy information, and how the open-source principle can provide alternate sources where needed. As a consumer, you will be able to specify your values, and a system can then provide you with information about the product according to your values. Values can be nutritional, impact on SDG, price, allergy and other health information, CSR information and personal recommendations and recipes. Coop Garage has defined this system taking into account, that existing information systems are designed to abide laws, give logistic advantages, secure food security and not least, to promote their own business. This is logical since they are designed by actors in the food chain. Coop is the only entity that looks at the consumer’s overall needs, and therefore XIDS contains not only the advantages traditional tracking and labelling systems offer, but also the open-sourced information that will empower consumers to select products based on their own values. Oplægsholder: Torsten Arendrup

30/10: Mentor, Nordic Venture Forum – opstartsvirksomher laver pitches og får feedback Projekter og samarbejder Coop Garage har udviklingssamarbejde med: DTU Food (fødevaredatabase) Canopy Lab., Arla (uddannelsessystem til maddannelse) Annonceværktøj Konsulentbistand vedr. Fondsansøgninger CPH-FOOD RI Statsaut. Revisorer Danish Food Innovation Arla, Digital Marketing (Blkockchain projekt) Miils Interessevaretagelse Coop Garage arbejder sammen med tænketanken Demokratisk Erhverv og Kooperationen for at udbrede kendskabet til demokratiske virksomheder. Der er et projekt med at få fremstillet underviningsmateriale om dette til revisorer og advokater, og RI Revision og advokat Line Barfod m.fl. vil gerne være partnere i dette når der er økonomi til det.

7. februar: Deltager i møde i Rådet for Digital Sikkerhed og IDA med Thomas Lund-Sørensen, Chef for Center for Cybersikkerhed. I forbindelse med Centerets fokus på kritisk infra-struktur blev fødevarer og fødevare-logistik diskuteret. Efterfølgende har Kræn meddelt, at Coop er på vej til at blive medlem af Rådet. Coop Garage er medlem af Data for Good, en fond der arbejder med datasikkerhed. Ved at give borgere retten til kontrol af egne data gennem et GDPR-compliant Consent Management System og en Personal Online Data Store, kan Data for Good Foundation bidrage til at forbedre livskvaliteten og give borgere muligheden for at blive en del af fremtidens dataøkonomiske værdikæde. Dette arbejde hænger sammen med Coops mål og den digitale andelsbevægelse. Coop Garage deltager i MyData Denmarks netværksmøder. Ved mødet 27/1 fremlagde Jakob Uffelmann fra Sundhed.dk visionen om sikker deling af sundhedsdata, og Coop var skrevet på som en vigtig partner da vi netop har så stor betydning via fødevarerne.

Coop Garage som selvstændig enhed
Da tanken var og er, at Coop Garage skal kunne stå på egne ben, begyndte 2019 med at få Coop Garage organiseret som amba. Det gi’r mening da Coop Garage har større overlevelsesmulighed ved denne organiseringsform, og dels fordi det giver nogle konkrete fordele:
1. Som selvstændig juridisk enhed kan Coop Garage indføre brugerbetaling på enkel vis samt søge at få økonomisk støtte på anden vis.
2. Coop Garage kan pga. egen bankkonto tilbyde on-line og mobile-pay betaling ved arrangementer. Ved events udenfor en butik er dette i dag besværligt da det enten kræver en kasse med kontanter og byttepenge eller en kort-terminal. Kort-betaling er i anden sammenhæng forsøgt i distriktet, og det krævede meget arbejde med hhv. Coop Koncernøkonomi og uddeler. Coop Garage kan nu tilbyde on-line, kort og mobilepay betaling. Afregning foregår digitalt, kontanter undgås.
3. Som en sidegevinst blev Coop Garage et konkret eksempel på, hvordan man kan stifte et demokratisk selskab og få en konkret case på samarbejdet med Erhvervsstyrelsen m.m.

Grundet omdannelsen til amba har Coop Garage været organet, hvor distrikt 1 har kunnet samle ikke-anvendte aktivitetsmidler fra butikkerne sammen til at udføre fællesprojekter. I 2019 blev således afholdt et stort heldags event: Coop Demokratidag, hvor medlemmer kunne få viden, deltage i debatter og i det hele taget lære mere om Coop og demokratiet.

Gode råd:
  1. Meetup (mødeplads for udlændinge, primært studerende) har ikke virket som platform. Der er nok for mange tilbud. Facebook som platform er ikke fremtidssikker. Coop Garage’s facebook-side blev lukket af Facebook, da den ”påstod at være et firma/selskab”. Det er jo korrekt, men efter knap en måneds forsøg på at få det rettet eller komme i kontakt med mennesker hos Facebook blev der oprettet en ny gruppe, som så har kørt uden indvendinger. Det er ikke holdbart, og da nyhedsstrømmen og visninger bliver mere og mere afhængig af betalt promovering er det ikke en platform der kan anbefales.
  2. Aktivering af medlemmer har vist sig at være vanskelig. Garagen er i dag i høj grad et one-man show. Det er ikke helt overraskende, det kræver meget tid og en erfaring med at være selvkørende. Men akkumuleret har Garagen opnået en fast status og synlighed i distrikt 1, og indgår nu i planlægning og vil som følge af den økonomiske selvstændighed også inddrage flere medlemmer da den bliver udgangspunkt for distriktsaktiviteter.
  3. Aktivering af og samarbejde med Coop Danmark har kørt fint når fokus er på nye fødevareproducenter og lokale varer. Specielt har Agro Park og CPH Foodspace givet resultater. Efter af Coop Crowdfunding har fået plads i CPH Foodspace er Coop nu generelt fint synlige i miljøet. Aktivering på langsigtede værdier er sværere. Omkring et dusin app-folk havde fået fribillet til Tech-festival 2018 og vi var med i en debat om AI og fremtidens supermarkeder. I 2019 har Coop Danmark ikke været til stede, de har fået tilbudt fribilletter m.m. ligesom de er blevet gjort opmærksom på muligheden for at promovere Coop Danmark som arbejdsplads til de tech-interesserede. Lars Aarup / Coop Analyse har været en god støtte i med materiale og trend-analyser – som i øvrigt er virkelig populære og værdsatte i opstart-miljøerne.
  • 160.jpg
  • 20190226_174746.jpg
  • garage_wifi.jpg
  • 218.jpg
  • 142.jpg