En aften med Brugsen Helgenæs 4. marts 2020

18. marts af Leo Odgaard
Gennem COOP innovationsfond søgte vi om penge til et arrangement og fik bevilget ansøgte beløb. Vi havde planlagt aftenen med ejendomsmægler Maria L Madsen, Ebeltoft-Mols Mæglerene. Dernæst Distriktschef Tommy Mortensen og Foreningskonsulen Claus Jespersen. Maria L Madsen fortalte om infrastruktur og vigtigheden af at have en veldrevet daglivarebutik i området. Videre om liggetider for udbudte ejendomme. En god saglig information med statistik. Distriktschef Tommy Mortensen gennemgik sidste års regnskab der er godt med god fordeling af salg af butikkens varegrupper. Foreningskonsulent Claus Jespersen lagde op til debat med uddeling af spørgeskemaer der kunne besvares. Vi fik mange besvarelser vi skal have gennemgået i bestyrelsen sammen med uddeler. Aftenen sluttede med debat styret af Claus Jespersen og formand Bjarne Højgaard. Vi havde en god aften med yderst kompetente oplægsholdere.
Gode råd:
  1. Tilmelding til aftenen foregik inde i Brugsen. Vi havde lavet 2 skilte passende til A stativ. Der er plads i det lokale forsamlingshus til lidt over 120 personer. Ved 110 tilmeldte stoppede vi tilmelding. Vi lavede maden selv. Forberedte farsbrød dagen før og opbevarede dem i køleskab til de blev sat i ovn dagen efter. Al maden var fra vor egen Brugs. Vi sørgede for borddækning og resten af madlavning på dagen og startede kl. 13.00. Hele bestyrelsen var inddraget. Det gik fint.
  2. Gennemgå aftenens emner i bestyrelsen sammen med uddeler inden møde så man er godt forberedt.
  • plakat2_stkpp_folie_60x89_5cm_.jpg
  • 04032020_helgen_s_brugsforening_1.jpg
  • 04032020_helgen_s_brugsforening_3.jpg
  • 04032020_helgen_s_brugsforening_5.jpg