Studerende med i den Coop'erative bevægelse

19. december af Anders Ehlers
Gennem et samarbejde med elev og studenterorganisationerne kan Coop vise unge, at Coop er en forening med holdninger og værdier, og at de holdninger og værdier i høj grad matcher de unges, særligt i forhold til dagsordenen om bæredygtighed, klima og miljø. Coop kan også vise, at den er en attraktiv forretning for unge, ved at skabe rammerne om gode, sunde valg for unge, også selvom det er på et SU-budget. Således kan Coop vise sig som en medskaber af et attraktivt handlefællesskab, hvor man sammen handler for at gøre sit forbrug og sin hverdag mere bæredygtig. På baggrund af dette udviklede vi tre delmål, som vi ville strukturere projektet efter: 1. At udvikle samarbejde mellem elev- og studenterorganisationer og Coop Her var formålet at få organisationerne meldt ind i SuperBrugsen Nørrebrogade og få lavet en fælles aftale om indkøb til arrangementer. 2. At udvikle samarbejde mellem kollegier, kollegianere og Coop Her var formålet at få åbnet dialog med kollegier om institutionelt medlemskab og indkøbsaftaler, eller andre lignende ordninger. Ydermere ville vi finde frem til et koncept for et arrangement, der kunne køres af kollegier og butikker sammen, og prøve det af. 3. At engagere og inkludere flere elever og studerende som medejere i Coop Her var det afgørende at finde frem til nogle værdimæssige temaer, som elever og studerende og Coop kan stå sammen om og handle på baggrund af. Det var også vigtigt at etablere nogle strukturer, som kan sikre en løbende dialog og ideudveksling, der kan generere mere handling, og sikre at efter eventuelle konkrete projekter er afsluttet, at der bliver udviklet nye. Det var også vigtigt at finde ideer til hvordan SuperBrugsen Nørrebrogade kunne kommunikere bedre til elever og studerende i området, at det faktisk var muligt at købe ind til et aftensmåltid af spændende og sunde madvarer på et SU-budget i butikken.
Gode råd:
  1. Der er potentiale for at få elev- og studenterorganisationer som medlemmer i Coop over hele landet. Potentiale for samarbejde om fælles dagsordener og værdier, potentiale for indkøbsaftaler. Coop og elev og studenterbevægelsen har et stort værdifællesskab og har mulighed for sammen at engagere unge i organisationerne og ikke mindst dagsordenerne. Det er vores opfattelse, at unge i dag i højere grad engagere sig i at lave verden om, end at besidde en post. Derfor er det vigtigt at man i et fremtidigt samarbejde er klare om, hvad man kan være med til at skabe af positive forandringer for en selv, ens medstuderende og kloden, hvis man engagerer sig i Coop.
  2. Det er oplagt at nå ud til elever og studerende gennem kollegierne, der i forvejen ofte danner ramme for fællesskaber omkring mad. Arrangementer mod madspild er en god måde at invitere elever og studerende med ind i Coop på, og vise dem hvordan de kan være med til at forandre verden gennem Coop. Vigtigt at det faktisk var madsspilds varer og ikke en sponsorat, for det gør at man er nødt til at tænke kreativt og få mere ud af råvarerne. Det gør at studerende bliver præsenteret for varer de normalt ikke ville have købt og smagsoplevelser de ikke vil have fået, hvilket udvider deres horisont. Vigtigt at man er fælles om måltidet, opsætning, borddækning, tilberedning, anretning/servering og oprydningen af maden er med til at gøre måltidet en oplevelse af et fællesskab, og ikke en oplevelse af en service eller en restaurant.
  3. Arbejde med en ordning hvor studerende får rabat på Coops varer, eller udvikling af varesortimentet i form af f.eks. måltidsposer til studerende i samarbejde med organisationerne og andre eksisterende fællesskaber for elever og studerende. Butikkerne skal kunne fortælle de studerende i deres område, at de kan få ordentlig aftensmad til en fornuftig pris i butikken. Det er afgørende for at Coop ses som relevant for elever og studerende, og så de får vanen med at handle i Coop og handle bæredygtigt og klogt.