Sund By Terslev - Det gir mening.

25. marts af Brian Mathiassen
I forbindelse med projekt Lokal sympati - Strategisk foreningsudvikling, som vores foreningskonsulent Erik Lindholdt Andersen præsenterede for vores butiskbestyrelse tilbage i 2019, har vi i Terslev Dagli´ Brugs gennemført projektet Sund By Terslev - Det gir mening, med stor succes. Formålet med projektet, var at forsøge at skabe fokus på lokal sympati i vores lokalsamfund og se om dette på nogen måde kunne måles. Vi valgte følgende måleområder. Synlighed: Her vil vi se, om vi i NPS kan se en fremgang i, om medlemmerne vil anbefale andre at handle i vores butik Antal medlemmer: Her vil vi se om medlemsantallet der er tilknytte butikken kan øges. Brug af medlemskort og appen i butikken: Her vi vi se, om vi kan øge den andel af de tilknyttede medlemmer, der bruge sit medlemskort og hvor mange at medlemmerne der bruger appen. Gennemførelsen af projektet: Vi valgte at lave en sundheds måned, hvor vi sammen med borgerne i Terslev og omegn, ville se hvor mange kilometer vi sammen kunne gå, løbe og cykle, og hvor mange timer kunne vi lave fitness sammen. Projektet blev skudt i gang med et stort kickoff arrangement, hvor vi havde inviteret Morten Elsøe til at holde foredrag for os. Morten Elsøe har en mission om at knække fedmekurven i Danmark. Så sammen med 68 deltager, hørt vi Morten Elsøe fortælle på en munter og meget inspirerende måde, om alle de myter der er vedr. slankekure mv og om hvordan vi som enkelte individer, selv kan gøre en forskel blot ved at tage ansvar for os selv. I hele februar måned havde vi arrangeret fire hold. Et gå- løbe- cykle- og fitnesshold, som sammen via facebook, kunne se hvor langt og hvor mange timer vi sammen havde brugt. Ialt så nåede vi op på en gåtur der tilsammen svarede til at en person gik fra Terslev til Tromsø i det nordnorske land. Et resultat vi er rigtig stolte af i vores lille skønne lokalsamfund. Hele projekt ville vi afslutte med en fællesspisning hvor vi sammen med deltagerne ville lave en sund menu og spise den sammen. (Her var der deltager gebyr) Desværre var der ikke så mange der ønskede at deltager her, så denne del blev desværre aflyst. Konklusion på måleområderne: Vedr. Synlighed: Der har på nuværende tidspunkt ikke været gennemført en ny NPS, så vi afventer spændt på den næste. Dog kan vi allerede sige, at projektet i hvertfald har skabt en masse positiv omtale. Det være sig blandt borgerne i lokalsamfundet, i de lokal medier mv. Fx har undertegnede hørt en mægler fortælle om projektet og butikkens betydning som en aktiv medspiller i lokalsamfundet, som et stort aktiv for byen. Vedr. Antal medlemmer: Her er vi gået fra 509 til 547 medlemmer der er tilknytte vores butik. Det er vi rigtig stolte af, specielt når vi tænker på at vi kun er ca 900 borger i Terslev. Vedr. Brug af medlemskort og appen i butikken: Her er vi i tvivl, om vi i måletallene kan se den fulde effekt af projektet allerede. Det er i skrivende stud kun 3 ugers siden projektet blev afsluttet. Vedr. medlemskortet, kan vi se at det stort set er status que. Vedr. brug af appen, kan vi se en fremgang på 5,2% Alt i alt har projektet skabt en rigtig god stemning i Terslev. Det har skabt en positiv fortælling om vores Dagli Brugs, som en aktiv deltager i lokalsamfundet og vi har fået god omtale i de lokale medier. Dog er vi ikke i tvivl om, at vores fokus på lokal sympati som et strategisk metode, kan være med til at skabe en god fortælling, om butikken som en aktiv del af lokalsamfundet. En fortælling om, at vores lokal dagli´Brugs har en vigtig funktion i et lille landsbysamfund som vores. Til sidst er det også sjovt at nævne, at vi som sidegevinst fx har fået en gå- og fitness gruppen, der på eget initiativ har valgt at fortsætte ud over projektets rammer. Det er vi rigtig glade for, da det jo netop er med til at skabe et fællesskab i Terslev. Se det gir menig. Foto: Johnny Petersen og Lena Hald
  • g__tur_.jpg
  • foredrag_2.jpg
  • foredrag_3.jpg
  • foredrag_4.jpg