Oplægsholdere

I Coop er vi sammen om meget. Også om at positionere butikken som det naturlige mødested. Inviter medlemmerne til at mødes omkring debat og forbrugeroplysning.

Hver by/egn, butik og bestyrelse er forskellig, derfor arbejder bestyrelser (og butikkerne) aktivt med i planlægning og forberedelser undervejs. 

I hvert forslag er information om aktivitetens; formål, indhold, bestyrelsens opgaver, økonomi og kontaktoplysninger til hver enkelt samarbejdspartner.

Samarbejd og indgå flere partnerskaber

Har I allerede gode samarbejder og partnerskaber med de lokale foreninger og erhvervsliv? Ellers kunne I overveje at komme i gang ved, at banke på døren og invitere dem til at lave fælles aktiviteter. Sammen kan I samle deltagere, finde et egnet mødested, og tilbyde en medrivende aktivitet.

God fornøjelse og arbejdslyst!