Lokale investeringer

10 millioner kroner afsat til lokale investeringer - 100 butiksbestyrelser kan i 2018 få indflydelse på deres egen butiks anlægsinvesteringer.

Efter et succesfuldt pilotprojekt er der oprettet en pulje til lokale anlægsinvesteringer i de Coop-ejede butikker i kæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen og LokalBrugsen. Initiativet skal give butikkernes bestyrelser større indflydelse og styrke samarbejdet med butikken. Ved at flytte beslutningskompetencen i forhold til investeringer i butikkerne ud lokalt, understøttes ejerskab, engagement og det lokale købmandskab.

Midlerne kommer fra den oprindelige investeringspulje for anlægsinvesteringer i Coop-butikker.

100 butikker om året i 3 år

Programmet kører over en 3-årig periode fra og med 2018, og alle Coop-ejede butikker, der drømmer om et nyt indgangsparti, en ny køler eller andre større anlæg, får således mulighed for at være med. Hvert år udvælges ca. 100 butikker på baggrund af en ansøgning. Det er kun muligt at deltage én gang per butik. På den måde sikrer vi, at alle butikker får mulighed for at deltage henover den 3-årige periode. 

Styrket købmandskab gennem investeringer 

Den enkelte butiksbestyrelse planlægger sammen med uddeler, varehuschef eller butikschef, hvilke anlægsinvesteringer bestyrelsen vil søge puljen til. Anlægsinvesteringerne skal gå til projekter, der styrker købmandskabet og er underlagt samme afkastkrav på 15 procent som alle andre investeringer i Coop. Investeringerne afskrives i butikkens regnskaber på samme vis som andre anlægsinvesteringer.

Den enkelte butik kan investere inden for en ramme på 0.21 procent af sidste års butiksvareomsætning ex. moms. Dog er der en bundgrænse, der betyder, at alle butikker, uanset størrelse, vil kunne ansøge om investeringer for op til 50.000 kr.

Der er lukket for ansøgninger til puljen for 2018. Det er dog muligt at dispensere herfor, hvis der er ønske om at deltage, og investeringerne kan nå at blive ibrugtaget i 2018. Kontakt Claus Jespersen for at høre nærmere.