Landsrådets arbejdsgruppe 2020+

Baggrund

På landsrådsmødet i april 2018 godkendte landsrådet et forslag om oprettelse af en landsrådsarbejdsgruppe med overskriften ”2020+”.

Formålet med arbejdsgruppen er at se frem i tiden og komme med forslag til, hvilke metoder og processer Coop skal iværksætte for at sikre, at vi fortsat forankrer andelstanken, samt udvikler os til at have en innovationsvenlig kultur, hvor værdier og ideer kan indsamles (crowdsources) fra kunder, medlemmer og medarbejdere.

Formålet er også at sikre, at Coops unikke konkurrencefordel – medejerne og værdierne – synliggøres og bruges effektivt som konkurrenceparameter, og at andelstanken ajourføres til 2020+.

Landsrådsarbejdsgruppen får titlen ”Andelsbevægelsen 2020+”. Arbejdsgruppen blev nedsat og holdt første møde i december 2018. Arbejdsgruppens arbejde afsluttes med en præsentation og behandling på landsrådsmødet november 2020