Bestyrelsesvalg 2019

Tre bestyrelsesposter er på valg i 2019

Hvert år er en del af medlemmerne i Coop ambas bestyrelse på valg. Et bestyrelsesmedlem vælges for 3 år og kan efter endt valgperiode genopstille til posten.

I 2019 er der valg til 3 bestyrelsesposter for perioden 2019-2022.


På valg er:

  • Ole Juel Jakobsen (genopstiller ikke)
  • Kim Bruhn
  • Sofie Irgens

 

Opstillede kandidater (i alfabetisk rækkefølge):

Klik på navnet for at se kandidatens præsentation.