Valg til Coop ambas bestyrelse 2020

Tre bestyrelsesposter er på valg i 2020

Hvert år er en del af medlemmerne i Coop ambas bestyrelse på valg. Et bestyrelsesmedlem vælges for 3 år og kan efter endt valgperiode genopstille til posten.

I 2020 er der valg til 3 bestyrelsesposter for perioden 2020 - 2023.

 

På valg i 2020 er:

  • Jens Christian Sørensen
  • Mette Bækgaard
  • Mikkel Irminger Sarbo

Opstillede kandidater (i alfabetisk rækkefølge):

Opstillede kandidater bringes løbende.