Valg til Coop ambas bestyrelse 2021

Bestyrelsesposter og formandspost på valg i 2021

Hvert år er en del af medlemmerne i Coop ambas bestyrelse på valg. Et bestyrelsesmedlem vælges for 3 år og kan efter endt valgperiode genopstille til posten.

I 2021 er der 4 poster på valg, herunder posten som bestyrelsesformand og medarbejderrepræsentant for perioden 2021 - 2024.

På valg i 2021 er:

  • Lasse Bolander (formand)
  • Bjarne Dybdahl Andersen
  • Nicolai Houe
  • Birgitte Hesselbjerg (medarbejderrepræsentant)

Opstillede kandidater (i alfabetatisk rækkefølge):