Valg til Coop ambas bestyrelse 2023

Valg til Coops bestyrelse

Hvert år er en del af medlemmerne i Coop ambas bestyrelse på valg. Et bestyrelsesmedlem vælges for 3 år og kan efter endt valgperiode genopstille til posten.

Den 29. april 2023 var der valg til bestyrelsen på landsrådsmødet. Mødet foregik fysisk, og afstemningen digitalt. Der var valg til 3 bestyrelsesposter for perioden 2023 - 2026

 

Valgresultat 2023

Resultatet blev et genvalg til

Mads Svaneklink

Christian Busch

Og amba bestyrelsen kan byde velkommen til

Carsten Bank-Mikkelsen