Valg til Coop ambas bestyrelse 2023

Valg til Coops bestyrelse

Hvert år er en del af medlemmerne i Coop ambas bestyrelse på valg. Et bestyrelsesmedlem vælges for 3 år og kan efter endt valgperiode genopstille til posten.

Den 29. april 2023 er der valg til bestyrelsen på landsrådsmødet. Mødet foregår fysisk, og afstemningen foregår digitalt. Der er valg til 3 bestyrelsesposter for perioden 2023 - 2026

 

På valg i 2023 er:

  • Stine Bosse (genopstiller ikke)
  • Mads Svaneklink
  • Christian Busch

Opstillede kandidater (i alfabetisk rækkefølge):

De opstillede kandidater offentliggøres løbende: