Økonomiske forhold for Coop ambas bestyrelse og landsråd

Vedtaget af landsrådet den 13. november 2010. Justering vedtaget af landsrådet 17. november 2018.

Satser reguleret pr. 1. januar 2011, pr. 1. januar 2012, pr. 1. januar 2013, pr. 1. januar 2014, pr. 1. januar 2015, pr. 1. januar 2016, pr. 1. januar 2017, pr. 1. januar 2018, pr 1. januar 2019, pr 1. januar 2020, per 1. januar 2021, per 1. januar 2022 og per 1. januar 2023.

Coop amba kaldes i det følgende blot Coop.