Distrikt 59 – Grønland

I Grønland er 14 butikker samlet i én fælles forening, Kalaallit Nunaanni Brugseni (KNB).

Landsrådsmedlemmer