Irmarepræsentanter

Landsrådet vedtog på sit møde den 22. - 23. november 2019 en ny pilotperiode for Irma på 4 år, hvor medlemsdemokrati i Irma afprøves.

Ordningen betyder, at Coops landsråd udvides med 2 faster pladser til repræsentation af Irma. De 2 repræsentanter for Irma indgår på samme vilkår i landsrådets arbejde som de 100 landsrådsmedlemmer, der er valgt i distrikterne.

Repræsentation for Irma i landsrådet vælges med samme 2-årige rytme som resten af landsrådet. Valgperioden er 2 år, hvilket betyder, at der i pilotperioden er 2 fulde valgperioder. Første valg finder sted i efteråret 2020 samtidig med det øvrige valg af landsrådet.