Landsrådsvalg 2021

De mere end 500 bestyrelser i butikker og brugsforeninger opstiller kandidater til Coops landsråd. Det er vigtigt, fordi landsrådet er med til at sætte retningen for Coop. Landsrådet vælger for eksempel formanden og bestyrelsen og vedtager Coops strategi.

I kan opstille kandidater fra mandag 9. august - tirsdag 31. august 2021 kl. 23.59

Derfor er det nu, ”jagten” på relevante kandidater til dette års valg kan sættes ind. Coop får kun det bedste landsråd, hvis de lokale bestyrelser opstiller nogle kompetente kandidater. Hver bestyrelse kan opstille op til tre kandidater.

Kender I nogle, I gerne vil have med næste gang? Så husk at aktivere jeres netværk og at sætte det på bestyrelsens dagsorden næste gang, I mødes. I år er der 49 pladser på valg for en to-årig periode.

 

”For mig er det vigtigt at arbejde for lokalsamfundet." Derfor arrangerede Lene Lokale Andelsdage, hvor borgerne i Svenstrup kunne møde områdets medlemsejede foreninger og virksomheder. Lene Norre Weinkouff er medlem af SuperBrugsen i Svenstrup og valgt til Coops landsråd.

”Min deltagelse i landsrådet giver mig spændende viden om, hvad der sker omkring os, både strategisk og taktisk. Rigtig mange ting kan jeg bringe hjem i SuperBrugsens lokale bestyrelse og arbejde videre med i bestyrelsen og butikken,” fortæller Lene, som også er næstformand for brugsforeningen, som står bag byens SuperBrugsen.

Få mere info om at stille op til Coops landsråd

Niels Mayland er medlem af SuperBrugsen Fredensborg og valgt til Coops landsråd. Her deltager han aktivt og stiller spørgsmål til ledelsen på vegne af Coops medlemmer:

”Jeg brænder for at forfølge den strategi, der er lagt for Coops virksomheder. Jeg har fået at vide, at jeg er god til at udfordre de ting, direktørerne siger til os i landsrådet. Selvom jeg ikke har årelang erfaring, er det vigtigt for mig at stille konstruktive og udfordrende spørgsmål – også når det er til topchefen for en af Danmarks største virksomheder.”

Få mere info om at stille op til Coops landsråd

Fakta om valget 2021

I alt 100 landsrådsmedlemmer er valgt i de 10 distrikter. Hvert distrikt har et antal mandater fordelt efter antal medlemmer. Du kan finde mandatfordeling for de forskellige distrikter for landsrådsvalget 2021 her.

Hvert år er et antal pladser på valg. Til valget i 2021 er der i alt 49 pladser på valg. Du kan se, hvem der er på valg i 2021 her.

Det er de lokale bestyrelser, der stemmer til landsrådsvalget. Hver bestyrelse har det antal stemmer, der er svarende til butikkens medlemstal den 1. januar. Du kan se bestyrelsens stemmevægte for 2021 her.