Strategi & historie

Sammen om bedre mad i over 150 år

Danmarks første levedygtige brugs blev etableret i 1866 i Thisted på initiativ af præsten Hans Christian Sonne. Inden da var flere gange gennem 1850'erne forsøgt etableret brugsforeninger i København. Det lykkedes dog kun disse at eksistere i få måneder. Efter krigen i 1864 var Danmark imidlertid blevet et samfund med så mange fattige, at Hans Christian Sonne så stiftelsen af en medlemsejet dagligvarebutik som en 'hjælp til selvhjælp' for fattige og andre knap så bemidlede til at få adgang til tilstrækkelige og ordentlige fødevarer til fair priser.

Inspirationen til de danske brugsforeninger stammer fra Rochdale ved Manchester i England, hvor 28 arbejdere i 1844 åbnede den første brugsforening med mel, sukker og smør til fordelagtige priser. Dengang formuleredes de kooperative grundprincipper, som kan genfindes i Coop ambas vedtægter den dag i dag: Åbent medlemskab, demokratisk medlemskontrol, økonomisk medlemsdeltagelse, selvstyre og uafhængighed, uddannelse, undervisning og information og hensyn til en bæredygtig samfundsudvikling.

Film: Vi mødes i Brugsen

De danske brugsforeninger blev i 1896 samlet i Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, FDB. Initiativet kom fra Severin Jørgensen, som så et behov for en national fællesforening for de selvstændige danske brugsforeninger. Allerede i årene før var der rundt i landet gjort en række forsøg på at skabe lokale indkøbssamarbejder mellem brugsforeningerne.

FDB har siden 1896 stået for fælles indkøb, administration, distribution og produktion af egne varer. Efter en fusion med Hovedstadens Brugsforening i 1971 har FDB også drevet egne butikker. I en periode fra 2002 blev forening og forretning dog adskilt med etableringen af Coop Norden, hvor FDB, KF i Sverige og NKL i Norge samlede foreningernes butiksdrift. FDB købte i 2007 de danske butikker tilbage fra Coop Norden, men fastholdt med dannelsen af datterselskabet Coop Danmark A/S en organisatorisk adskillelse af forening og forretning.

FDB skiftede navn til Coop amba den 12. januar 2013 for at tydeliggøre ejerskabet til detailhandlen gennem datterselskabet Coop Danmark A/S.

Film: Coop-familiens opbygning