Foreningsstrategi 2018-2020

Vi vil engagere alle medlemmerne

Visionen for Coop som forening er at engagere alle 1,7 millioner medlemmer. Målet er, at hvert medlem mindst to gange om året er engageret i Coop - ud over at handle i butikkerne. Hvert medlem skal med andre ord opleve at få mere tilbage fra Coop end blot rabatter og bonus.

Lidt mere uddybet er strategien for de næste tre år:

 • Flere engagerede medlemmer: Vi vil gøre det nemt for medlemmerne at engagere sig. Det enkelte medlem skal opleve, at det giver mening og er relevant at være medlem i Coop.
 • Forny andelsidéen: Vi vil forny andelsidéen ved at skabe nye innovative fællesskaber samt ved at tiltrække og samarbejde med andre initiativer både centralt og lokalt.
 • Mere tilbage til samfundet: Vi vil bidrage til et mere bæredygtigt samfund - blandt andet ved at understøtte en langsigtet ansvarlighedsindsats i Coop Danmark.
 • Stærkere fortælling om foreningen: Vi vil styrke vores fortælling, så flere oplever, at Coop giver dem værdi og inviterer dem med i et ansvarligt fællesskab.
 • Stærkere medlemsdemokrati: Vi vil sikre, at Coops medlemsdemokrati er relevant, gennemsigtigt og tidssvarende og skaber engagement.
 • Ansvarlig ejer af vores forretninger: Vi vil være en ansvarlig ejer af vores virksomheder ved lokalt og centralt at udstikke en klar retning, videregive mandat, sikre kompetent ledelse samt ved at sikre et stærkt samarbejde på tværs af brugsbevægelsen.

Konkret har vi i 2018 sat gang i at:

 • Gøre det muligt at lægge lokale foreningsnyheder i Coop app'en, så de lokale medlemmer kan få oplysninger om, hvad Coop som forening laver af aktiviteter tæt ved, hvor medlemmer bor.
 • Have dialog gennem Coop app'en, så den lokale bestyrelse kan stille spørgsmål til medlemmerne gennem app'en og så medlemmerne kan tilmelde sig til arrangementer gennem app'en.
 • Udbygge Coop Crowdfunding med crowdfunding-agenter i form af lokale medlemsvalgte, som er trænet i at hjælpe med at finde nye projekter.
 • Tilbyde kurser til alle medlemmer inden for Coops kaffe-projekt og Samvirkes redaktionelle univers.
 • Uddanne lokale medlemsvalgte til at blive kaffeambassadører - det vil sige nogle, som både fysisk og digitalt kan formidle om Coops afrikanske kaffeprojekt.
 • Gennemføre et servicecheck af Coops medlemsdemokrati ved at et udvalg under landsrådet gennem 2018 drøfter og i givet fald hvordan Coops kan få et mere relevant, gennemsigtigt og tidssvarende medlemsdemokrati.