Det gode bestyrelsesarbejde

For bestyrelsesmedlemmer i selvstændige brugsforeninger og Coop butikker.

Undervisningen er tilrettelagt over 23 timer, hvor en del er fælles for både selvstændige
brugsforeninger og butiksbestyrelserne – og en del er separat.

Målgruppe:

Kurset er for dig som er valgt i år eller sidste år

Indhold:

 • HVORDAN er Coops og de selvstændige
  brugsforeningernes ejerskab, medlemsdemokrati,
  struktur og ansvarsfordeling
  bygget op?
 • HVORDAN adskiller vi os fra
  vores konkurrenter?
  HVORDAN bliver jeg et godt
  bestyrelsesmedlem?
 • HVORDAN kan jeg som bestyrelsesmedlem
  være med til at skabe udvikling?

Udbytte:

Kurset er for dig, som hurtigt og
effektivt vil tilegne dig bred viden
og forståelse for din rolle i Coop
og de selvstændige Brugsforeninger.

Praktik:

Fredag den 29.oktober kl. 16.00 til
lørdag den 30.oktober kl. 15.00.
Severin kursuscenter, Middelfart.

Inkl. undervisning, forplejning, indkvartering i enkeltværelse og transport.