Kickstart det lokale klimaarbejde

Kickstart det lokale klimaarbejde

Folk vil gerne engageres, hvis der er noget på spil. Dette kursusforløb giver dig redskaberne til at styrke eller igangsætte tættere  samarbejder med andre lokale foreninger og aktører om at motivere og engagere flere borgere omkring klimasagen. Kurset er et forløb med tre moduler, hvor alle deltagere undervejs i forløbet igangsætter et lokalt klimaprojekt. Du får altså brugt, det du lærer, i praksis og får undervejs både assistance og rådgivning.

Målgruppe

Kurset er for medlemsvalgte, medarbejderrepræsentanter og øvrige ansatte samt medlemmer, fx fra en anden lokal forening, inviteret med af en medlemsvalgt.

Bemærk!

For at give deltagerne de bedste betingelser, er det et krav, at der skal være mindst to deltagere fra samme lokalområde, enten to bestyrelsesmedlemmer, ét bestyrelsesmedlem og et medlem eller et bestyrelsesmedlem og en medarbejder.
Uddannelsesforløbet er et pilotforløb, hvor deltagernes erfaringer får indflydelse på, hvordan det endelige uddannelsesforløb skal sættes sammen.