Det er let at få et medlemskursus til byen

Butikken er mere end et indkøbssted – inspirer jeres medlemmer og andre interesserede ved at invitere dem med til medlemskursus i butikken, en slags »gå-hjem-møder«, der relaterer sig til Coop.

 

Bliv medarrangør
Medlemmerne er for alvor begyndt at opleve Coop som mere end et sted, hvor man køber sine dagligvarer.

Som medlemsvalgt og butiksansat har du en stor andel i, at vi sammen er lykkedes med at ændre på medlemmernes opfattelse af Coop som forening. At medlemmerne kan engagere sig i alt fra medlemskurser, madfællesskaber og forskellige lokale aktiviteter, der alle bidrager positivt til mere synlighed.

Ved at være medarrangør af medlemskurser viser I jeres medlemmer og kunder, at I og butikken har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der optager lokalsamfundet. Foruden, naturligvis at være optaget af kerneydelsen – at sælge kvalitetsfødevarer til gode priser – viser butikken sig også frem som "mere end et indkøbssted". Skab gentagelser og variation i indhold, det giver erfaringsmæssigt mere loyale kunder.

De mange medlemskurser udbydes "efter først til mølle" princippet.