Det er let at få et medlemskursus til byen

Butikken er mere end et indkøbssted – inspirer jeres medlemmer og andre interesserede ved at invitere dem med til lokale medlemskurser, en slags »gå-hjem-møder«, der relaterer sig til Coop.

 

Bliv medarrangør
Medlemmerne er for alvor begyndt, at opleve Coop som mere end et sted, hvor man køber sine dagligvarer.

Som medlemsvalgt og butiksansat har du en stor andel i, at vi sammen er lykkedes med, at ændre på medlemmernes opfattelse af Coop som forening. At medlemmerne kan engagere sig i alt fra medlemskurser, madfællesskaber og forskellige lokale aktiviteter, der alle bidrager positivt til mere synlighed.

Ved at være medarrangør af medlemskurser, får butikken endnu en mulighed for at vise, at den har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der optager lokalsamfundet. Foruden, naturligvis at være optaget af kerneydelsen – at sælge kvalitetsfødevarer til gode priser – viser butikken sig også frem som "mere end et indkøbssted". Skab gentagelser og variation i indhold, det giver erfaringsmæssigt mere loyale kunder.

Udvælg temaer og målgrupper, så er I allerede godt på vej. De mange medlemskurser udbydes "efter først til mølle" princippet.

God fornøjelse med at engagere medlemmerne omkring butikken.