Det gode bestyrelsesarbejde

For bestyrelsesmedlemmer i selvstændige brugsforeninger og Coop butikker.

Undervisningen er tilrettelagt over 23 timer, hvor en del er fælles for både selvstændige
brugsforeninger og butiksbestyrelserne – og en del er separat.

Målgruppe:

Kurset er for dig som er valgt i år eller sidste år

Indhold:

HVORDAN er Coops og de selvstændige
brugsforeningernes ejerskab, medlemsdemokrati,
struktur og ansvarsfordeling
bygget op?

HVORDAN adskiller vi os fra
vores konkurrenter?

HVORDAN bliver jeg et godt
bestyrelsesmedlem?

HVORDAN kan jeg som bestyrelsesmedlem
være med til at skabe udvikling?

Udbytte:

Kurset er for dig, som hurtigt og
effektivt vil tilegne dig bred viden
og forståelse for din rolle i Coop
og de selvstændige Brugsforeninger.

Praktik:

Fredag den 29.oktober kl. 16.00 til
Lørdag den 30.oktober kl. 15.00.
Severin kursuscenter, Middelfart.

Deltagelse er gratis, inkl. undervisning, forplejning, indkvartering i enkeltværelse og  udgifter til transport.